home Actueel Nieuwsberichten Werkzaamheden begraafplaats Landsmeer

Nieuwsbericht Werkzaamheden begraafplaats Landsmeer

Gepubliceerd op: 18 mei 2009

Al meerdere malen heeft de gemeente Landsmeer aangegeven diverse werkzaamheden op de algemene begraafplaats van Landsmeer te gaan uitvoeren. In de week van 25 mei a.s. starten de aangekondigde werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het ruimen van de algemene graven 509 tot en met 526 en de algemene graven 545 tot en met 562 en het opknappen van het oude deel van de begraafplaats.

De bovengenoemde algemene graven zijn ruimschoots voorbij de afgesproken termijn van 10 jaar grafrust. Het ruimen start op 2 juni aanstaande. De graven worden met de nodige zorgvuldigheid geruimd waarna de eventuele stoffelijke resten - tenzij anders overeengekomen - naar het Ossuarium van de begraafplaats Landsmeer worden overgebracht. Op verzoek van de betreffende families worden enkele stoffelijke resten herbegraven. De werkzaamheden aan het oude deel bestaan uit het ophogen van de grafvelden en het opknappen van de paden en groenvoorzieningen.

Indien hier aanleiding toe is kunt u contact opnemen met de heer G. Smit, telefoonnummer 020 - 4877177 of de heer J. Stolk, telefoonnummer 020 - 4877176.

Onderwerpen binnen: Nieuwsberichten

Navigatie