Artikel Afvalinzameling

 

 Afvalkalender 2020
 
 

 Hieronder de belangrijkste onderwerpen over afval en afvalinzameling.
 Klik op het onderwerp van uw belangstelling voor meer informatie.

 Afvalkalender 2020

 Wat hoort in welke afvalbak?

 

 

Afval_cartoon

 

 Afvalkalender Welke dag wordt welk vuil afgehaald in mijn wijk? In welke wijk is mijn straat ingedeeld?
 Afvalstoffenheffing De jaarlijkse aanslag voor het ophalen en verwerken van afval
 Gemeentewerf  Ophalen: de gemeente haalt elke 3 weken op verzoek grof vuil bij u af.
Wegbrengen: op de gemeentewerf kunt u terecht voor grof vuil, hout, glas, bruin/witgoed etc. 
 Afvalcontainers Aanvraag rolcontainers
 Huishoudelijk afval  Wat hoort in welke bak?
 Inzamelcontainers en
 oud papier
Waar zijn de inzamelpunten voor papier, kleding, textiel, glas en frituur.
Inzameling oud papier door verenigingen
 Mileudienst Omgevingsdienst IJmond, aanspreekpunt voor milieuzaken
 Oud papier, karton Verzamelcontainers en inzameling door verenigingen
 PMD Plastic / Metalen verpakkingen / Drankkartons

 Textielkleding en schoeisel 

Locatie van de containers
 Hondenpoep Hondeneigenaren moeten dit opruimen, meer info over regelgeving en de aangewezen losloopgebieden