Artikel Monumentencommissie

De monumentencommissie is een onafhankelijke adviescommissie van het college. Zij bestaat uit vijf leden en adviseert het college van b&w over zaken die van cultuurhistorisch belang zijn, zoals de bescherming van monumenten en bouwplannen met betrekking tot monumenten. Gemiddeld vergadert de monumentencommissie één keer per maand, afhankelijk van de zaken die actueel zijn. Klik voor meer informatie.