Artikel Monumentencommissie

De monumentencommissie is een onafhankelijke adviescommissie van het college. Zij bestaat uit een voorzitter en vier leden en adviseert het college van B&W over zaken die van cultuurhistorisch belang zijn, zoals de bescherming van monumenten en bouwplannen met betrekking tot monumenten. 

De deskundigheid van de commissieleden bestrijkt het hele spectrum van noodzakelijke kennis en ervaring:

  • Marijke Beek (architectuurhistoricus)
  • Leen Eelman (restauratie architect)
  • Yvonne Lievaart (kunsthistoricus)
  • Marina Roosebeek (restauratie architect)

Gemiddeld vergadert de monumentencommissie eens per 6 weken, afhankelijk van de zaken die actueel zijn. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis van Landsmeer. Wilt u advies m.b.t. uw monument of een bouwplan (voor-)bespreken met de commissie, klik dan hier om verzoek te mailen voor het maken van een afspraak. 

Meer informatie over monumenten? Klik hier.

Open monumentendag

Op 12 en 13 september 2020 is de Open Monumentendag met als thema 'Leermonument''. Voor algemene informatie kunt u op de site www.openmonumentendag.nl terecht. Zodra bekend is welke panden open zijn, zullen we dit hier bekend maken.

In 2019 heeft Landsmeer niet meegedaan. Hieronder documenten en een terugblik naar vorige Open Monumentendagen:


Poster Monumentendag 

Meer informatie