Artikel Monumentencommissie

De monumentencommissie is een onafhankelijke adviescommissie van het college. Zij bestaat uit een voorzitter en vier leden en adviseert het college van B&W over zaken die van cultuurhistorisch belang zijn, zoals de bescherming van monumenten en bouwplannen met betrekking tot monumenten. 

De deskundigheid van de commissieleden bestrijkt het hele spectrum van noodzakelijke kennis en ervaring:

  • Marijke Beek (architectuurhistoricus)
  • Leen Eelman (restauratie architect)
  • Yvonne Lievaart (kunsthistoricus)
  • Marina Roosebeek (restauratie architect)

Gemiddeld vergadert de monumentencommissie één keer per maand, afhankelijk van de zaken die actueel zijn. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis van Landsmeer. Wilt u advies m.b.t. uw monument of een bouwplan (voor-)bespreken met de commissie, klik dan hier om verzoek te mailen voor het maken van een afspraak. 

Meer informatie over monumenten? Klik hier.

Open monumentendag

Op 14 en 15 september 2019 is het weer Open Monumentendag, dit jaar doet Landsmeer niet mee. Voor informatie voor omliggende gemeentes kunt u op de site www.openmonumentendag.nl terecht.

Hieronder documenten en een terugblik naar open Monumentendag 2018 'In Europa: de Kip en het Ei'


Poster Monumentendag 

Meer informatie