Artikel Rekenkamercommissie Landsmeer


De Rekenkamercommissie (RKC) ondersteunt de raad in zijn kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak. Daarnaast heeft de RKC de taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid effectief en efficiënt uitvoert en doelmatig met de toegekende budgetten is omgegaan. Op deze wijze wil de RKC een bijdrage leveren aan een beter functioneren van de gemeente.

Alle relevante documentatie (onderzoeksrapportages) van de RKC vindt u via op de website van de gemeenteraad.

Leden 

W.F. (Fred) de Koning
voorzitter (extern lid)

- Emeritus-hoogleraar Nyenrode Business Universiteit
- directeur De Koning Kok Beheer BV
- directeur AIS Research BV
- lid Raad van Toezicht Claimshare BV

M. (Marjolein) Quené
vice voorzitter (extern lid)

- zelfstandig onderzoeker, adviseur, toezichthouder
- lid algemeen Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
- lid rekenkamercommissie Voorst Brummen
- lid kwaliteitscommissie van het Waddenfonds

R.B. (Roeland) Rengelink
(extern lid)

- zelfstandig ondernemer (bemiddeling, coaching en advies bij conflicten)
- lid raad van bestuur van Stichting Ondernemend Opbouwwerk Zuid

N.A.M.M. (Nicole) Groen
(intern lid)

- raadslid (fractie D66)
- zzp'er eigenaar Bureau Groen
strategisch adviseur voor organisatie en communicatie

P.J.L. (Pascal) Brugmans
(intern lid)

- fractievertegenwoordiger (fractie CDA)
- Privacy Officer, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam
- junior faculteitssecretaris, Faculteit Onderwijs en Opvoeding,
Hogeschool van Amsterdam
- medewerker Onderwijs & Onderzoek, Faculteit Onderwijs en Opvoeding,
Hogeschool van Amsterdam

Wetsvoorstel 'Wet versterking lokale rekenkamers'
In het voorstel dat nu voor ligt mogen raadsleden geen lid meer zijn van de rekenkamer. Door het CDA is echter een amendement ingediend waarmee gemeenten via een verordening een rekenkamerfunctie met raadsleden kunnen behouden. Bij de behandeling van de wet moet blijken of dit amendement wordt aangenomen.

Termijn(en) benoeming RKC leden

W.F. de Koning  1 maart 2014 t/m 28 februari 2019  1 maart 2019 t/m
29 februari 2024
M. Quené 1 maart 2016 t/m 28 februari 2021   
R.B. Rengelink 28 mei 2020 t/m 27 mei 2025  
N.A.M.M. Groen 24 april 2018 t/m medio april 2022
(gelijk aan de zittingsduur van de raad)
 
P.J.L. Brugmans  24 april 2018 t/m medio april 2022
(gelijk aan de zittingsduur van de raad)