gemeente Landsmeer | Rekenkamercommissie Landsmeer

Artikel Rekenkamercommissie Landsmeer


De Rekenkamercommissie (RKC) ondersteunt de raad in zijn kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak. Daarnaast heeft de RKC de taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid effectief en efficiënt uitvoert en doelmatig met de toegekende budgetten is omgegaan. Op deze wijze wil de RKC een bijdrage leveren aan een beter functioneren van de gemeente.

Alle relevante documentatie (onderzoeksrapportages) van de RKC vindt u op de website van de gemeenteraad. De privacyverklaring van de Rekenkamercommissie vindt u hier.

Leden 

W.F. (Fred) de Koning
voorzitter (extern lid)

Rekenkamercommissie Koning

- Emeritus-hoogleraar Nyenrode Business Universiteit
- directeur De Koning Kok Beheer BV
- directeur AIS Research BV
- lid Raad van Toezicht Claimshare BV

R.B. (Roeland) Rengelink
(extern lid)

Rekenkamercommissie Rengelink

- zelfstandig ondernemer (bemiddeling, coaching en advies bij conflicten)
- lid raad van bestuur van Stichting Ondernemend Opbouwwerk Zuid

V.L. (Victor) Eiff
(extern lid)

Rekenkamercommissie Eiff

- zelfstandig adviseur en interim-manager voor overheid en non-profitorganisaties
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting Hart; culturele organisatie ter bevordering van cultuur- en muziekonderwijs in Kennemerland
- directeur Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan (per 1 april 2021)

 

N.A.M.M. (Nicole) Groen
(intern lid)

Rekenkamercommissie Groen

- zzp'er eigenaar Bureau Groen
- strategisch adviseur voor organisatie en communicatie
- regioambassadeur Noord-Holland van de Nederlandse Vereniging Voor Raadsleden
(nazorg verlenen aan raadsleden die te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie)

F.C. (Frans) de Groot
(intern lid)

Rekenkamercommissie Groot

- fractievertegenwoordiger (fractie VVD)
- fiscaal publicist vakbladen

Termijn(en) benoeming RKC leden

  Eerste termijn Tweede termijn
W.F. de Koning  1 maart 2014 t/m 28 februari 2019  1 maart 2019 t/m 29 februari 2024
R.B. Rengelink 28 mei 2020 t/m 27 mei 2025  
V.L. Eiff 1 maart 2021 t/m 28 februari 2026  
N.A.M.M. Groen 24 april 2018 t/m medio april 2022
(gelijk aan de zittingsduur van de raad)
 
F. de Groot  17 december 2020 t/m medio april 2022
(gelijk aan de zittingsduur van de raad)