Artikel Inzage raadsstukken

Raadsstukken zijn in principe openbaar. Het gaat om de agenda's, de verslagen van de vergaderingen en om de besluitenlijsten. Kijk voor alle informatie op de website van de raad.