gemeente Landsmeer | Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Artikel Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de  Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden.

De gemeente maakt bepaalde informatie over beleid en uitvoering uit eigen beweging openbaar, bijvoorbeeld via deze website, publicatie in Kompas, informatiebijeenkomsten en bewonersbrieven. Dit heet: actieve openbaarheid van bestuur. Daartegenover staat: passieve openbaarheid van bestuur. Dat houdt in dat inwoners en pers het recht hebben om een verzoek om informatie  in te dienen bij de gemeente. Het moet gaan om bestaande, bestuurlijke informatie, dat wil zeggen informatie over beleid.

Hoe kunt u een Wob-verzoek indienen?
Zie: Wob-verzoek.