Artikel Bestuurlijke toekomst gemeente Landsmeer

Bestuurlijke Toekomst

In 2014 is de gemeente Landsmeer een oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente gestart. Is Landsmeer voldoende in staat om haar wettelijke taken uit te voeren en de belangen van de inwoners te behartigen in de regio? Op basis van diverse onderzoeken, wijkgesprekken en debatten is op 9 april 2015 besloten dat Landsmeer niet langer zelfstandig kan blijven op de huidige manier en dat samenwerking of gefuseerd moest worden met andere gemeente(n). Uiteindelijk is op 16 december 2015 een wilsbesluit genomen. Landsmeer heeft gekozen voor een samenwerking (ambtelijke fusie) met Waterland, Oostzaan en Wormerland.

In 2016 en 2017 is op verschillende is op verschillende niveaus geprobeerd de vier gemeente bij elkaar te brengen. Dit heeft nog iet geleid tot de gewenste samenwerking. Op 18 mei 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college van Landsmeer wordt opgedragen om met informatie te komen over een aantal aanvullende scenario's. Het college heeft dit onderzoek op 24 oktober 2017 afgerond. Op 16 november 2017 vindt een debat plaats in de openbare raadsbijeenkomst.

Op de pagina van de gemeenteraad onder Bestuurlijke Toekomst vindt u alle documenten die zijn verzameld in het kader van de motie van 18 mei 2017.

 

 

 

 BT afbeelding klein

 

Inspiratiebezoek
Donderdag 20 augustus 2015 is er een bezoek gebracht door een groep van ca 40 personen (raadsleden, burgers en collega's) aan twee gemeenten, Sudwest Fryslân en de Buch-gemeente Uitgeest. 
Bekijk de impressie.

 

Onderzoeken 2014 en 2015

Om tot een weloverwogen en gedegen besluit over de bestuurlijke toekomst te komen heeft de gemeente een aantal onderzoeken uit laten voeren.

 1. Overzichtskaart Swot Landsmeer
 2. Themakaarten Swot Landsmeer
 3. Oplegger Swot Landsmeer
 4. Bestuurskrachtonderzoek gemeente Landsmeer  (Uitgevoerd met een subsidie van de provincie Noord-Holland)
 5. ‘Studie bestuurlijke toekomst Landsmeer.’
 6. Studie bestuurlijke toekomst Landsmeer, publieksversie
 7. Burgerenquete BT definitief
 8. Vragenlijst voor de media definitief
 9. Folder bij enquete voor inwoners

Procesvoorstellen

 1. Procesvoorstel 'Orientatie op de bestuurlijke toekomst van Landsmeer fase II
 2. Procesbeschrijving bestuurlijke toekomst fase I

Participatie

 1. Wijkgesprekken gemeenteraad september 2014
 2. Klankbordgroep 27 mei 2014
 3. Klankbordgroep 6 mei 2014 

Raadsdebat afronding fase I

 1. Discussiestuk tbv oordeelsvormende sessie gemeenteraad 22-01-2015
 2. Pre-advies College Landsmeer aan de gemeenteraad
 3. Verslag college van de inventarisatie bij de gemeentebesturen in de regio