Artikel Bestuurlijke toekomst gemeente Landsmeer

De gemeenteraad van Landsmeer heeft op 17 december 2015 een wilsbesluit genomen over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. De gemeenteraad wil dat Landsmeer gaat samenwerken met de gemeenten Waterland, Oostzaan en Wormerland. Eerder had de gemeenteraad op 9 april 2015 besloten dat de gemeente niet langer zelfstandig kan blijven op de huidige manier. Daarom ging de gemeente op zoek een gewenst toekomstscenario. Er lagen twee opties voor:

 • samenwerken of fuseren met andere kleine, groene gemeenten in de regio;
 • samenwerken of fuseren met de stad Amsterdam.

Na de besluitvorming wordt gewerkt aan realisatie van het gewenste scenario. Op deze pagina vindt u alle documenten die in het proces Bestuurlijke toekomst zijn verzameld.

 BT afbeelding klein

 

Inspiratiebezoek
Donderdag 20 augustus 2015 is er een bezoek gebracht door een groep van ca 40 personen (raadsleden, burgers en collega's) aan twee gemeenten, Sudwest Fryslân en de Buch-gemeente Uitgeest. 
Bekijk de impressie.

 


Onderzoeken

Om tot een weloverwogen en gedegen besluit over de bestuurlijke toekomst te komen heeft de gemeente een aantal onderzoeken uit laten voeren.

 1. Overzichtskaart Swot Landsmeer
 2. Themakaarten Swot Landsmeer
 3. Oplegger Swot Landsmeer
 4. Bestuurskrachtonderzoek gemeente Landsmeer  (Uitgevoerd met een subsidie van de provincie Noord-Holland)
 5. ‘Studie bestuurlijke toekomst Landsmeer.’
 6. Studie bestuurlijke toekomst Landsmeer, publieksversie
 7. Burgerenquete BT definitief
 8. Vragenlijst voor de media definitief
 9. Folder bij enquete voor inwoners

Procesvoorstellen

 1. Procesvoorstel 'Orientatie op de bestuurlijke toekomst van Landsmeer fase II
 2. Procesbeschrijving bestuurlijke toekomst fase I

Participatie

 1. Wijkgesprekken gemeenteraad september 2014
 2. Klankbordgroep 27 mei 2014
 3. Klankbordgroep 6 mei 2014 

Raadsdebat afronding fase I

 1. Discussiestuk tbv oordeelsvormende sessie gemeenteraad 22-01-2015
 2. Pre-advies College Landsmeer aan de gemeenteraad
 3. Verslag college van de inventarisatie bij de gemeentebesturen in de regio

Referendum februari-april 2015

 1. Raadsvoorstel 9 april 2015  besluit referendum
 2. Overzicht beslisschema referendum
 3. Verzoeken aan de raad van de indieners aanpassen raadsbesluit
 4. Raadvoorstel oordeelsvorming 2 april referendum
 5. Advies referendumcommissie over inleidend verzoek referendum versie 30 maart 2015
 6. Raadsbesluit Referendumverordening Landsmeer
 7.  Beslismodel Referendum
 8. Toelichting college bij beslismodel referendum

Ontwikkelingen regio Zaanstad-Waterland

 1. Bandell rapport bestuurskrachtonderzoek regio Zaanstreek-Waterland
 2. Aanbiedingsbrief rapport Bandell