gemeente Landsmeer | Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer

Nieuwsbericht Kom ook op 4 juni en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer

Gepubliceerd op: 28 mei 2014 00:00

De projectgroep Bestuurlijke toekomst organiseert samen met de klankbordgroep inwoners op woensdag 4 juni 2014 van 19.30 - 22.00 uur een interactieve bijeenkomst op het gemeentehuis. Onderwerp van gesprek is de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. De avond wordt geleid door dorpsgenoot Henk Wals. Het gemeentehuis is open vanaf 19.00 uur.

De projectgroep heeft de afgelopen weken tweemaal gesproken met de klankbordgroep van inwoners. De leden van de klankbordgroep waren zeer enthousiast en betrokken. Zij hebben veel inspirerende ideeën en suggesties ingebracht. Deze zijn verwerkt in het document ‘Studie bestuurlijke toekomst Landsmeer´, dat de projectgroep opstelt voor de Raad.

Waarom praten over bestuurlijke toekomst?

Burgemeester Astrid Nienhuis: `Via de sessies met de klankbordgroep hebben wij ons voorbereid op de informatieve en vooral interactieve avond met onze inwoners. Deze avond schetsen we eerst een beeld van de situatie waarin we nu zitten als gemeente. Waarom praten we eigenlijk over onze bestuurlijke toekomst? Wat gebeurt er als we op de huidige weg doorgaan?

Wat vindt u ervan?

Astrid Nienhuis:`In het tweede deel van de avond gaan de inwoners met elkaar in gesprek. Ik ben erg benieuwd naar de gesprekken die zij onderling gaan voeren. Welke ideeën, beelden en vragen leven er? Wat is de kijk van onze inwoners op de toekomst van hun eigen gemeente? Natuurlijk hoop ik dat deze avond net zo drukbezocht en inspirerend wordt als de avond in het dorpshuis over de Toekomstvisie Landsmeer 2015 op 8 oktober vorig jaar.´ De opbrengst van de bijeenkomst op 4 juni a.s. wordt net als toen verwerkt in het verslag voor de gemeenteraad.´

Hoe gaan we verder?

Astrid Nienhuis: ´Het besluitvormingsproces zit nu in de beeldvormende fase. Dat is pas de eerste fase. Dit betekent dat de gemeenteraad nu nog geen besluit neemt en alleen de beeldvorming voor de zomer afrond. Na de vakantie volgt dan de oordeelsvorming en besluitvorming. Het proces loopt dus door. Daarbij zullen we de komende maanden vaker een beroep op u doen om mee te denken over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. Uw inbreng als inwoner van onze gemeente blijft bij dit onderwerp van groot belang!´

Hoe zit het ook alweer?

De gemeenteraad neemt aan het eind van 2014 een (principe-)besluit over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. De gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en wethouders gevraagd een volledig beeld te schetsen van de situatie nu en de mogelijke oplossingsrichtingen. Een projectgroep bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris en ambtelijke ondersteuning heeft de afgelopen maanden zoveel mogelijk informatie verzameld zodat de Raad in het najaar een gemotiveerde beslissing kan nemen. Drie vragen staan daarbij centraal: doorgaan in de huidige vorm, samenwerken met een of meer andere gemeenten of fuseren. De verzamelde informatie wordt verwerkt in het document ‘Studie bestuurlijke toekomst Landsmeer.’

Wij spreken u graag op woensdag 4 juni aanstaande om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis!