Artikel Bestuurlijke toekomst Landsmeer

De gemeenteraad neemt eind dit jaar een besluit over hoe de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer eruit gaat zien. Daarbij staan drie vragen centraal:
1. Kan Landsmeer nog lang zelfstandig verder?
2. Zo niet, kiest de gemeente Landsmeer dan voor samenwerken of fuseren?
3. Welke (gemeentelijke) partners hebben onze voorkeur?

Ter voorbereiding op die besluitvorming zal de projectgroep ´Bestuurlijke toekomst´, onder leiding van de burgemeester, eerst alle feiten en informatie verzamelen die de raad nodig heeft voor een gedegen besluitvorming. Deze fase van beeldvorming wordt voor de zomer afgerond, zodat na het reces oordeelsvorming en besluitvorming kan plaatsvinden. Uw inbreng als inwoner van onze gemeente speelt daarbij een belangrijke rol. De komende periode worden er een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar u van harte voor bent uitgenodigd. Via deze website en de gemeentepagina in Kompas houden wij u op de hoogte.

publicatie 27 mei 2014

publicatie 6 mei 2014