Artikel College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bereidt het beleid voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Zij is verantwoording schuldig aan de gemeenteraad die het werk van het college controleert. De ambtenaren voeren het beleid uit. Het college vergadert iedere week op dinsdag.

De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad.

Infographic collegeprogramma in één oogopslag

Collegeprogramma 2018-2022

Collegeagenda 2018-2022

Spreekuur college

Initiatief, idee of probleem
Tijdens het spreekuur kunt u bijvoorbeeld een idee of initiatief onder de aandacht brengen van het college. Ook als u ergens mee zit, kunt u dit probleem of dilemma op het spreekuur ter sprake brengen. Voorwaarde is wel dat u hierover al contact heeft gehad met de gemeente. Met wie u het gesprek voert, hangt af van welk collegelid uw onderwerp in portefeuille heeft, meer informatie.

 College 2019