gemeente Landsmeer | Column wethouder Bas ten Have - week 24

Artikel Column wethouder Bas ten Have - week 24

Klein drama in het Wijkpark

Er stond laatst een stukje in het Noordhollands Dagblad over rattenoverlast. De kop luidde: "Hét middel tegen ratten: 'Zaanse mayonaise'." In het artikel stond dat er de laatste tijd een toename van rattenoverlast wordt geconstateerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM (bekend uit de corona-tijd), houdt zelfs een rattenmonitor bij. Kijk maar eens op www.rivm.nl/rattenmonitor.

Dat deed mij denken aan onze mooie volière in het Wijkpark. Vrijwilligers onder aanvoering van Jan Heukelom bieden daar al jaren een mooi onderkomen aan een verzameling vrolijke gevleugelde vrienden. Niets leuker dan op het bankje zittend het fladderen en heen en weer springen van de vogels te bekijken. Maar wat is nu het geval? Rattenoverlast!

Deze steeds brutaler wordende kleine viervoeters graven zich onder de fundering door naar binnen en knagen zich daarbij door het in de grond liggende kippengaas heen. Elk gat wordt natuurlijk door de vrijwilligers dichtgestopt en versterkt, het lijkt wel of er een belegering aan de gang is...

Maar de ratten lijken steeds slimmer en behendiger te worden. Ze gaan dieper en komen via steeds kleinere, zelf geknaagde gaatjes onderdoor of bovenlangs naar binnen. De voer- en nestplekken zijn ook niet veilig meer. Aten ze vroeger alleen wat de vogeltjes lieten vallen, tegenwoordig weten de kleine acrobaten overal bij te komen.

Het allerergste is dat ook de nestkastjes niet meer veilig zijn. De (jonge) vogeltjes zijn steeds vaker het trieste slachtoffer. Jan heeft inmiddels de noodklok geluid. Maar hoe verder?

Uit het oogpunt van dierenwelzijn is de huidige volière geen veilige vogelomgeving meer. Dus als u binnenkort op dat bankje zit en misschien geen gekwetter meer hoort, dan is dat niet omdat de ratten alle vogeltjes hebben opgepeuzeld, maar omdat de fladderaars tijdelijk naar een veiligere locatie zijn gebracht. Vindt u nog een verdwaalde tube Zaanse mayonaise, dan weet u waaraan wordt gewerkt!