gemeente Landsmeer | Column wethouder Bas ten Have - week 28

Artikel Column wethouder Bas ten Have - week 28

Vakantie!?

De vakantieperiode komt eraan, de gemeenteraad gaat op reces en iedereen die afhankelijk is van de schoolvakanties bereidt zich voor op een paar relaxte weken. De auto, caravan, camper, boot, tent, rugzak, koffer of anderszins worden ingepakt, de paspoorten, vliegtickets en verzekeringspapieren klaargelegd. Nog één weekje en dan is het zover....

Dat iederéén op vakantie gaat is maar schijn. Achter de schermen wordt hier op het gemeentehuis hard doorgewerkt om de stukken voor de eerste commissie- en raadsvergaderingen in september voor te bereiden. Want er moet nog héél veel gebeuren de laatste vier maanden van het jaar. Komende week komt de Perspectiefnota 2025 in de gemeenteraad. Daarmee stelt de raad de kaders vast voor de Begroting 2025. Een belangrijk moment met het 'ravijnjaar 2026' in het vooruitzicht.

Dat wordt dus hard doorwerken door het ambtelijk apparaat. Het gaat immers niet alleen om de financiën -een sluitende begroting 2025 en bezuinigingsscenario's voor de jaren daarna- maar om nog véél meer. Bijvoorbeeld: hoe houden we de kosten onder controle in het sociaal domein wat betreft WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, onder andere huishoudelijke hulp en mobiliteitsvoorzieningen) en de Jeugdzorg? Wij worden allemaal ouder en hebben meer zorg nodig, terwijl het aantal mantelzorgers afneemt. Ook hebben steeds meer jeugdigen enige vorm van hulp nodig om hun weg in het leven op een goede manier te vinden.
En hoe houden we het veilig in de gemeente? Op straat, op het water, bij allerlei activiteiten, in de digitale wereld. Waar gaan we bouwen en voor welke doelgroepen? Ga zo maar door.... Hoe zorgen we voor genoeg mensen met voldoende kennis om alle plekken een goede invulling te geven?

Al deze vraagstukken vergen aandacht, tijd en geld. Gemeenschapsgeld wel te verstaan. Uitgaven moeten verantwoord zijn. En daarvoor zijn goede beleids- en uitvoeringsplannen nodig. Achteraf volgt nog regelmatig een evaluatie om te kijken of de gelden inderdaad effectief en efficiënt zijn uitgegeven. Zijn de gestelde doelen gerealiseerd? Wat hebben we geleerd waardoor we de volgende keer de aanpak kunnen verbeteren?

U ziet het, genoeg te doen, maar eerst even pauze. Ik wens u een zomerse vakantieperiode toe!