Artikel Portefeuilleverdeling college 2018-2022

Burgemeester Dennis Straat

 Dennis Straat

-           Openbare Orde en Veiligheid/Integrale Veiligheid
-           Integrale Handhaving
-           Integriteit
-           Bestuursstijl, Bestuurlijke coördinatie en Juridische zaken
-           Organisatie en Dienstverlening
-           Communicatie en Participatie
-           Regionale Samenwerking / Coördinatie Metropool Regio Amsterdam

Projecten

 • Toekomstvisie
 • Dienstverleningsprogramma 2020 en organisatieontwikkeling
 • Omgevingswet- en visie


Wethouder Richard Quakernaat (1e loco-burgemeester) 

Richard Quackernaat

-           Grondzaken en Vastgoed
-           Sport en accomodaties
-           Ruimtelijke Ordening
-           Onderhoud Wegen, Water en Riolering
-           Mobiliteit
-           Bouwzaken
-           Wonen
-           Monumentenzorg
-           Economie, recreatie en toerisme
-           Financiën

Projecten

 • ICT infrastructuur
 • Terras aan de Breek
 • Hotel A10
 • Nieuwe Gouw
 • Het Lint

 

Wethouder Mandy Elfferich (2e loco-burgemeester)

Mandy Elfferich

-           Cultuur
-           Jeugd, jongeren en jeugdzorg
-           Openbaar Groen
-           Volksgezondheid
-           Zorg en Welzijn
-           Onderwijs en Passend onderwijs
-           Werk en Inkomen / Participatiewet
-           Landschap en Veenweidegebied
-           Milieu en Duurzaamheid
-           Afvalverwerking en Reiniging

Projecten

 • Bestuurlijke toekomst
 • Opvang jongeren
 • Sportpark
 • Speelplaatsen
 • Zorg en veiligheid

 

 

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Sabine van Geffen

Sabine van Geffen

 • Directeur van de ambtelijke organisatie
 • 1e adviseur van het College
 • Bestuurder voor de Ondernemingsraad