Artikel Portefeuilleverdeling college 2018-2022

Burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel 

 Burgemeester Van der Stoel 2018

Portefeuilles burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel:

-           Openbare Orde & Veiligheid/Integrale Veiligheid

-           Integrale Handhaving

-           Integriteit

-           Bestuursstijl, Bestuurlijke coördinatie en Juridische zaken

-           Organisatie en Dienstverlening

-           Communicatie en Participatie

-           Regionale Samenwerking / Coördinatie Metropool Regio Amsterdam

Projecten:

 • Bestuurlijke toekomst
 • Toekomstvisie
 • Dienstverleningsprogramma 2020 en organisatieontwikkeling


Wethouder Quakernaat (1e loco-burgemeester) 

Wethouder Quakernaat 2018

Ruimtelijke Ordening

-           Grondzaken en Vastgoed

-           Sportaccommodaties

-           Openbaar Groen

-           Onderhoud Wegen, Water en Riolering

-           Bouwzaken

-           Wonen

-           Monumentenzorg

-           Economie, recreatie en toerisme

-           Financiën

Projecten:

 • ICT infrastructuur
 • Terras aan de Breek
 • Hotel A10
 • Vereveningscommissie Baanstede

 

Wethouder M. (Mandy) Elfferich (2e loco-burgemeester)

Wethouder Elfferich 2018

 

Sport en sportvelden

-           Cultuur

-           Jeugd, jongeren en jeugdzorg

-           Volksgezondheid

-           Zorg en Welzijn

-           Onderwijs en Passend onderwijs

-           Werk en Inkomen / Participatiewet

-           Mobiliteit

-           Milieu en Duurzaamheid

-           Afvalverwerking en Reiniging

Projecten:

 • Project opvang jongeren
 • Sportpark
 • Speelplaatsen

Integrale projecten van het college:

Omgevingswet- en visie: Anne Lize van der Stoel

Nieuwe Gouw: Richard Quakernaat

Project Het Lint: Mandy Elfferich

Zorg en veiligheid: Mandy Elfferich

 

Gemeentesecretaris Sabine van Geffen


 

Secretaris college van B&W

 • Directeur van de ambtelijke organisatie
 • 1e adviseur van het College
 • Bestuurder voor de Ondernemingsraad