Artikel Spreekuur college Landsmeer

Initiatief, idee of probleem
Tijdens het spreekuur kunt u bijvoorbeeld een idee of initiatief onder de aandacht brengen van het college. Ook als u ergens mee zit, kunt u dit probleem of dilemma op het spreekuur ter sprake brengen. Voorwaarde is wel dat u hierover al contact heeft gehad met de gemeente. Met wie u het gesprek voert, hangt af van welk collegelid uw onderwerp in portefeuille heeft.

 Beeldvorming
Tijdens het gesprek zal de bestuurder een goed beeld willen krijgen van wat er speelt en eventueel aanvullende vragen stellen. Daarna kan worden besproken wat u van de gemeente kunt verwachten wat er verder met uw inbreng gebeurt. Het is niet de bedoeling om bij problemen pasklare oplossingen te vinden tijdens het spreekuur.

 Plaats en tijd
Het spreekuur vindt elke maandag plaats tussen 16.30 – 17.30 uur op het gemeentehuis. Soms kan het belangrijk zijn de situatie ter plaatse te bekijken. Dat kan natuurlijk. U kunt dat met hetsecretariaaten/of tijdens het gesprek met de bestuurder bespreken.

 Spelregels
Om de gesprekken in goede banen te leiden, geldt het volgende:

  • Het gesprek duurt maximaal 15 minuten.
  • Als u een (persoonlijk) probleem wilt bespreken dat al bekend is op het gemeentehuis, vragen wij u de naam van de ambtenaar waarmee u daarover contact heeft gehad door te geven.
  • het spreek uur is niet bedoeld voor onderwerpen waarin een beroep- of bezwaarprocedure loopt.
  • Als het onderwerp van gesprek meerdere bestuurders aangaat, kan een gesprek met meerdere portefeuillehouders plaatsvinden.
  • Denkt u vooraf ook al na over wat uw eigen rol is in een eventuele vervolgstap?

 

Vooraf aanmelden
U kunt zich elke maandag tot 10.00 uur aanmelden voor het spreekuur bij het bestuurssecretariaat van de gemeente. Dat kan telefonisch via (020) 4877 111 of via een e-mail aan:secretariaat@landsmeer.nl

Geef daarbij duidelijk aan:

  1. wie u wilt spreken;
  2. wat het onderwerp van gesprek is;
  3. indien van toepassing: welke ambtenaar of afdeling u al eerder over het gespreksonderwerp heeft gesproken.

 

College van Landsmeer houdt spreekuur voor burgers