Artikel Spreekuur college Landsmeer

Dan kunt u daarvoor het spreekuur gebruiken. Iedere maandag tussen 16.30 en 17.30 uur is er gelegenheid voor bewoners om in gesprek te gaan met een lid van het college van B&W. Dat kan op het gemeentehuis of een andere door u gewenste plaats. U kunt een idee of initiatief nader toelichten in het gesprek. In beginsel duurt het gesprek ongeveer 15 minuten. Mogelijk dat u geadviseerd wordt eerst contact te hebben met een ambtenaar. Met wie u het gesprek voert, hangt af van het onderwerp en wie daar binnen het college verantwoordelijk voor is.

Spelregels
Niet alle onderwerpen lenen zich voor het spreekuur, vandaar enkele spelregels

  • Het gesprek duurt maximaal 15 minuten.

  • Indien van toepassing geeft U aan met wie u binnen de gemeente contact heeft gehad over uw plan.

  • Het spreekuur is niet bedoeld voor onderwerpen waarover een bezwaar- of beroepsprocedure mogelijk of gaande is.

  • Als het onderwerp van gesprek meerdere bestuurders aangaat, kan een gesprek met meerdere collegeleden plaatsvinden.

  • Denkt u vooraf ook al na over wat uw eigen rol is in een eventuele vervolgstap?

Aanmelden
U kunt zich vrijdag tot uiterlijk 12.00 uur aanmelden voor het spreekuur bij het bestuurssecretariaat van de gemeente. Dat kan telefonisch via (020) 4877 111 of via een e-mail aan: secretariaat@landsmeer.nl. Wij proberen dan een afspraak te maken voor het eerstkomende spreekuur.

  • Geef bij uw aanmelding duidelijk aan:

  1. wat het onderwerp van gesprek is;
  2. welke ambtenaar of afdeling u al eerder over het gespreksonderwerp heeft gesproken.
  3. uw gegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen voor het maken van een afspraak

 

 

College van Landsmeer houdt spreekuur voor burgers