Artikel Financiële stukken

Overzicht van financiële jaarverslagen, jaarrekeningen en burgerjaarverslagen. Maar ook statistische gegevens over inwonersaantallen en samenstelling van de gemeente Landsmeer..

De programmabegroting geeft informatie over de plannen van het college en de raad. In de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) leggen de raad en het college verantwoording af over de uitvoering van die plannen.

Meer bestuurlijke informatie van de gemeente vindt u op de website van de gemeenteraad https://ris2.ibabs.eu/landsmeer