Artikel Perspectiefnota

Ieder jaar presenteert het college van b&w de Perspectiefnota aan de gemeenteraad.  In de Perspectiefnota staan uitwerkingen voor te maken keuzes in de aanloop van de begroting voor het volgende jaar. Door het maken van keuzes stelt de raad de kaders voor de uitwerking van de begroting.

Perspectiefnota 2019  
Perspectiefnota 2018  
Perspectiefnota 2017  
Perspectiefnota 2016  
 Perspectiefnota 2015  
 Perspectiefnota 2014  
 Perspectiefnota 2013  
 Perspectiefnota 2012  
Perspectiefnota 2011  
Perspectiefnota 2010  
Perspectiefnota 2009