Artikel Programmabegrotingen

In de programmabegroting staat wat de plannen zijn van het college en welke resultaten het college wil behalen in het komende jaar . De begroting wordt in de gemeenteraad besproken. Het is een voorstel van het college aan de gemeenteraad en het college biedt de begroting aan ter vaststelling aan de raad. Voordat een nieuw jaar begint stelt de gemeenteraad de programmabegroting voor dat jaar vast.

 Programmabegrotingen