Nieuwsbericht Raad en college zien kansen voor verbetering bestuursituatie in Landsmeer

Gepubliceerd op: 11 juli 2012 00:00

Op woensdag 11 juli 2012 heeft de gemeenteraad van Landsmeer tijdens een besloten extra raadsvergadering gesproken over het tussenrapport ‘Naar meer productieve en steviger bestuurlijke verhoudingen’ van onderzoekers Ch. Leeuwe en H. Oppenhuis de Jong. De raad en het college hebben het stevige en kritische rapport inclusief de aanbevelingen en conclusies positief ontvangen.

Een van de conclusies van de onderzoekers is dat er voldoende vruchtbare grond is om tot verbetering te komen als het college daartoe de intentie uitspreekt. De raad constateert daarom verheugd dat het college die intentie al voor de vergadering heeft uitgesproken. De raad ziet dit als een waardevol startpunt om met het rapport van de onderzoekers als instrument een verbetertraject in gang te zetten.

De conclusies en aanbevelingen worden op zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk voor
1 september 2012 door de onderzoekers uitgewerkt in een concreet werkplan voor de drie bestuursorganen: het college, de burgemeester en de gemeenteraad. De raad leest de aanbevelingen in het rapport ook als uitdaging om te reflecteren op het eigen functioneren.

Het overleg vond plaats in goede en constructieve sfeer. Alle raadsfracties en het college spraken waardering uit voor het werk van de onderzoekers die in korte tijd tot een rapportage aan de raad zijn gekomen.

Het rapport is openbaar en hier in te zien en tijdens de openingsuren in de inzageruimte van het gemeentehuis.