Nieuwsbericht Gemeenteraad Landsmeer stelt Toekomstvisie Landsmeer 2025 vast

Gepubliceerd op: 06 november 2013 00:00

Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit

De gemeenteraad van Landsmeer heeft tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2013 unaniem de Toekomstvisie Landsmeer 2025 vastgesteld. De Toekomstvisie kreeg de titel ‘Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit.’ Burgemeester Astrid Nienhuis sprak van een historisch moment.

U kunt de vastgestelde Toekomstvisie ´Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit´ hier downloaden. Aan een document waar de visie en de uitkomsten van de dialoogsessies, de inwonersenquête, de bijeenkomst Praat met de Raad en de ´foto´ van Landsmeer in zijn samengevoegd wordt nog gewerkt. Dit wordt gepubliceerd zodra het gereed is.

Winnaar wedstrijd

Voordat de raad in gesprek ging over het visiedocument, maakte burgemeester Nienhuis bekend welke titel de Toekomstvisie zou krijgen. Door de gemeenteraad was een prijsvraag uitgeschreven voor het bedenken van een titel voor de Toekomstvisie. De titel ‘Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit’, ingestuurd door Lauren Haenen uit Den Ilp, kreeg de meeste stemmen. Mevrouw Haenen won daarmee een etentje voor twee in een Landsmeers restaurant. Zij bood op haar beurt de gemeenteraad een plan aan waarmee Landsmeer de komende tijd de ‘branding’ van de gemeente kan verbeteren.

 Uitgebreid traject

Aan het vaststellen van de Toekomstvisie ging een uitgebreid traject vooraf, waarbij input vanuit de inwoners van de gemeente Landsmeer een grote rol speelde. Tijdens dialoogsessies werden diverse onderwerpen en vragen besproken. Daarnaast konden alle inwoners van de gemeente online of op papier een enquête invullen. Aan de hand van de uitkomsten van de sessies en de enquête kreeg de gemeenteraad een eerste versie van de Toekomstvisie te zien. Deze werd uiteindelijk uitgewerkt tot een conceptversie.

Praat met de raad

Op 8 oktober jongstleden besprak de gemeenteraad deze conceptversie tijdens ‘Praat met de Raad’. Deze bijeenkomst in het dorpshuis van Landsmeer werd druk bezocht door betrokken burgers. Diverse opmerkingen, tips en vragen werden door hen besproken met de aanwezige raadsleden. Opvallend was de grote betrokkenheid van alle aanwezigen en de wil om een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomst van Landsmeer.

 Visie vastgesteld

Op 29 oktober 2013 ging de gemeenteraad in gesprek voor het vaststellen van de Toekomstvisie. Afgezien van een aantal kleine tekstuele wijzigingen en het toevoegen van de uitkomsten van de ‘Praat met de Raad’ van 8 oktober 2013, werd de concept-Toekomstvisie unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Burgemeester Nienhuis feliciteerde de gemeenteraad met deze historische beslissing.

 En nu verder

Na het vaststellen van de Toekomstvisie besprak de gemeenteraad het vervolgtraject. In dit traject zullen diverse keuzes gemaakt worden, waar de bestuurlijke toekomst van Landsmeer een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Landsmeer wordt als kleine zelfstandige gemeente steeds kwetsbaarder en er zal volgens de gemeenteraad snel gezocht moeten worden naar strategische samenwerking of mogelijke fusie met een andere gemeente om de toekomst van Landsmeer zeker te stellen. Op 18 november aanstaande zetten we de eerste stap met de bijeenkomst in het DCL waar de inwoners kennis kunnen maken met de burgemeesters van de regiogemeenten en hun kijk op de toekomst van Landsmeer.

Naast bestuurlijke samenwerking gaat de gemeente Landsmeer aan de slag om ‘onder de paraplu van de Toekomstvisie’ een visie voor diverse thema's uit te werken. Zo zal bijvoorbeeld worden begonnen met het opstellen van een woonvisie en een horecavisie die aansluiten op de Toekomstvisie. Ook in deze trajecten speelt de input van de inwoners een belangrijke rol.

Marc de Jong
Raadslid