Nieuwsbericht Uitnodiging: D66 neemt initiatief tot openbaar overleg politieke samenwerking. Inwoners welkom!

Gepubliceerd op: 26 maart 2014 00:00

Graag nodig ik de inwoners van gemeente Landsmeer uit om aanwezig te zijn bij een eerste openbare gedachtewisseling over de vormgeving en inhoud van de politieke samenwerking in de komende raadsperiode. De bijeenkomst wordt gehouden op 31 maart 2014 vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Landsmeer. Er zullen maximaal twee afgevaardigden per fractie aan het overleg deelnemen.

De eerste vergadering zal vooral gericht zijn op de wijze waarop wij Landsmeer willen besturen. Daarnaast zullen we gezamenlijk inventariseren welke thema's in de komende raadsperiode in het bijzonder aan de orde moeten komen.

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen doel van het proces en van deze vergadering

3. Bespreking gewenste bestuurstijl adhv de notitie 'Een andere bestuursstijl'

4. Globale bespreking inventarisatie bijzondere thema's (het is in dit stadium niet de bedoeling een diepgaande inhoudelijke discussie over de genoemde onderwerpen te voeren)

5. Afspraken voor vervolg

6. Sluiting

 

Ik hoop u allen de 31e te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Arnold Elfferich
Fractievoorzitter D66 Landsmeer