Artikel Hoe werkt de gemeente?

Inwoners bepalen wie de gemeente besturen. Eens per vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In heel Nederland kiezen inwoners dan hun lokale volksvertegenwoordigers, de gemeenteraad.

Gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste bestuur van een gemeente en controleert het college.

Taken van de gemeenteraad zijn:

  • op grote lijnen bepalen wat er gebeurt in de gemeente en hoeveel geld daarvoor uitgegeven mag worden; zij stelt de kaders vast waarbinnen het college de gemeente kan besturen
  • het college samenstellen
  • het college controleren

De gemeenteraad van Landsmeer komt ééns per maand, op donderdagavond, samen. De raadsleden vergaderen dan in de raadzaal in het gemeentehuis in Landsmeer. De burgemeester zit de vergadering voor. De gemeenteraad wordt bijgestaan door de griffier, de enige ambtenaar in de raad.

Landsmeer telt vijftien raadsleden. Het raadslidmaatschap kost veel tijd, maar is geen baan. Leden krijgen wel een vergoeding voor hun raadswerk. 

College van burgemeester en wethouders
De burgemeester en wethouders vormen het college. Dit college is het dagelijks bestuur van een gemeente. Een burgemeester wordt benoemd voor zes jaar. Hij of zij is de voorzitter van het college en van de gemeenteraad. Het aantal wethouders is afhankelijk van het aantal inwoners. Er kunnen minimaal twee en maximaal negen wethouders per gemeente zijn. In Landsmeer zijn twee wethouders werkzaam. Het wethouderschap is een baan. Het salaris is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Ambtenaren
Onder begeleiding van de gemeentesecretaris, zorgen de ambtenaren dat het dagelijkse werk gedaan wordt. Zij zorgen dat u paspoorten kunt aanvragen, een bouwvergunning krijgt of dat u in een goed onderhouden omgeving woont. Belangrijke taakgebieden voor ambtenaren zijn: openbare orde, recreatie, onderwijs, verkeer en vervoer, sport, werkgelegenheid, milieu en maatschappelijk werk.