Artikel Advies ombudsman

Bent u het niet eens met de afwikkeling van uw klacht door de gemeente Landsmeer? Dan kunt u zich wenden tot de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman doet onderzoek naar het handelen van diensten en personen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. De ombudsman zetelt in Amsterdam en is onafhankelijk van het gemeentebestuur. Zodra een verzoek tot onderzoek binnenkomt, beoordeelt de ombudsman of hij deze zaak in behandeling kan nemen.

Als de ombudsman de klacht niet in behandeling kan nemen, zal hij u, zo mogelijk, verwijzen naar instanties die u verder kunnen helpen. Als hij uw zaak in behandeling neemt, vraagt hij de relevante informatie op bij de gemeente. Vervolgens krijgt u inzage in deze informatie, zodat u daar op uw beurt weer op kunt reageren. Als alle feiten boven tafel zijn, brengt de ombudsman een rapport uit waarin een oordeel wordt gegeven over het handelen van de gemeente. Soms geeft een onderzoek aanleiding om de gemeente aan te bevelen de fouten te herstellen of de klager anderszins tegemoet te komen. De ombudsman is echter geen rechter. Dit betekent dat hij een advies kan geven, maar de gemeente is niet verplicht om het advies op te volgen.

Meer informatie
Zie: gemeentelijke ombudsman