Artikel Klachten

Bij het uitvoeren van hun taken zijn bestuurders en medewerkers van de gemeente u zo goed mogelijk van dienst. Echter, waar mensen werken, worden fouten gemaakt en ontstaan soms misverstanden. Bent u ontevreden over hoe uw vraag of probleem is behandeld? Vindt u dat een medewerker van de gemeente u onheus heeft bejegend? Heeft u onjuiste informatie gekregen of er te lang op moeten wachten? In deze gevallen kunt u een klacht indienen tegen de gemeente. U kunt géén klacht indienen over gerechtelijke uitspraken, wettelijke regelingen en verordeningen.

Wilt u uw klacht alstublieft zo snel mogelijk én schriftelijk indienen? Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Omschrijf kort en duidelijk het probleem en de datum waarop het speelde.

Het postadres is:

Klachtenregistratie Gemeente Landsmeer
Postbus 1
1120 AA Landsmeer

Of mail uw klacht aan de gemeente.

Heeft u moeite met de omschrijving van het voorval? Dank kunt u contact opnemen met de afdeling Algemeen Juridische Zaken, telefoon: 020 - 4877 111.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, moeten we achterhalen wat er precies is gebeurd. Dat gaat het beste als de situatie nog 'vers in het geheugen' zit. Daarom vragen wij u uw klacht zo spoedig mogelijk na het voorval in te dienen.

Wanneer krijgt u antwoord?
Als u uw klacht op de aangegeven manier heeft ingediend, starten wij direct na ontvangst het onderzoek. Achterhalen wij de oorzaak snel, dan krijgt u binnen zes weken antwoord.
Zijn we bij het onderzoek naar de oorzaak van uw klacht afhankelijk van meer instanties, dan duurt de afhandeling vaak langer. In dat geval krijgt u van ons daarover bericht.
Ligt de oorzaak van uw klacht buiten onze bevoegdheid? In dat geval verwijzen we u naar de instantie waar u terecht kunt.

Het College van burgemeester en wethouders van Landsmeer wordt in kennis gesteld van uw klacht en de afhandeling daarvan.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen over de klachtenregeling? Neem dan contact op met de medewerker van de afdeling Algemeen Juridische Zaken, telefoon: 020 - 48 77 117.