Artikel Wijkgesprekken

Het gemeentebestuur wil graag van u horen hoe u als inwoner over deze zaken denkt. Hoe ervaart u de dienstverlening van de gemeente Landsmeer? Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de voorzieningen, de leefbaarheid en de veiligheid in uw dorp, wijk of buurt? Burgemeester en wethouders nodigen u daarom van harte uit om tijdens een wijkgesprek hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk om uw mening en visie te horen. Zo kunnen wij de gemeentelijke diensten beter op uw wensen afstemmen. Laat daarom de wijkgesprekken niet aan u voorbij gaan. U kunt uw stem laten horen en met andere bewoners en het bestuur meepraten over wat u graag verbeterd wilt zien. Ook als u geen vragen heeft, bent u van harte welkom.

De wijkgesprekken worden eens in de twee jaar gehouden. Dit zijn de oneven jaren. De data worden via deze site en in het huis-aan-huis-blad Kompas gepubliceerd.