Artikel Vacature gemeentesecretaris

De gemeente Landsmeer is prachtig gelegen groene gemeente vlak boven Amsterdam, tussen stad, natuurgebied en water. De gemeente bestaat uit drie kernen: Landsmeer, Den Ilp en Purmerland en heeft 11.000 inwoners. Een gezellige, maar ook vooral een inspirerende gemeente, vol met bezige mensen, internationale bedrijven, ambitieuze sporters, kunstenaars en een bloeiend verenigings- en schoolleven. Bewoners en toeristen genieten van wat onze gemeente te bieden heeft. Het recreatiegebied Het Twiske weet anderen en ons steeds te verleiden tot het maken van boottochtjes, zwemmen, spelen, luieren, sporten. Daarnaast tref je een weidelandschap met vee, een natuurgebied met zeldzame weidevogels. Monumentale huizen mengen zich vriendelijk met strakke nieuwbouw, cafés en terrassen waar het goed toeven en ontmoeten is. Landsmeer, een perfecte uitvalsbasis voor zowel landelijk als bruisend grotestadsleven, natuur en cultuur, buiten- en binnensport, uitbundig waterleven.

Organisatie

De gemeente Landsmeer is een aantrekkelijke en financieel gezonde gemeente. Landsmeer wil voor haar inwoners en ondernemers een doelmatige en dienstverlenende organisatie zijn. Daarom is de organisatie in ontwikkeling. De structuur is recent aangepast. De organisatie bestaat uit 7 teams. De kerndoelen zijn: eigen verantwoordelijkheid, initiatief, integraliteit, focus op projectmatig en resultaatgericht werken en van buiten naar binnen werken. In 2019 zal het aantal medewerkers groeien naar zo'n 100. De organisatie heeft een platte structuur met de gemeentesecretaris als directeur aan het hoofd van de organisatie. Kenmerkend zijn de korte lijnen, de informele sfeer, betrokken en loyale medewerkers. Om een goed beeld te geven van de organisatie en ontwikkelingen is een informatiepakket voorbereid. Klik hier voor alle informatie, zoals organogram, organisatieontwikkeling, college – en raadsprogramma 2018-2022.

Functie

Stevig adviseur
Als gemeentesecretaris richt je, je op de ondersteuning van burgemeester en wethouders. Je adviseert hen en treedt op als kritische vriend en sparringpartner. Je neemt deel aan regelmatig overleg met de burgemeester en griffier (driehoek). Deze belangrijke rol vraagt om een uitstekend gevoel voor verhoudingen, belangen en de kwaliteit om een juiste en vertaalslag te maken tussen de koers van het college en de inzet van de organisatie. Je toont hierin je onafhankelijke oordeelsvorming, houdt scherpte in discussies en schuwt de confrontatie niet.

Zichtbare directeur
Als algemeen directeur en WOR-bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie en beslis je over concern-brede kwesties. Je bent klankbord voor zowel de strategisch managers als de teammanagers in hun taken voor de regio, bestuur en medewerkers. Je weet afstand te houden tot het proces, maar blijft aanspreekbaar op het resultaat. Je signaleert (pro-)actief en tijdig maatschappelijke en politieke signalen en vertaalt deze naar mogelijke acties. Je overziet vanuit een helicopterview de relevante bedrijfsvoering terreinen en beschikt over een verbindende visie en drive om hier op een creatieve manier invulling aan geven.

Je schakelt tussen proces en inhoud en hebt daardoor invloed op zowel bestuur als organisatie. Je stuurt op resultaten en bent zichtbaar en toegankelijk. Je stuurt op hoofdlijnen en bent daarbij koersvast en gericht op de realisatie van de gestelde doelen. Afspraak is afspraak. Je bent trekker van de zich doorontwikkelende organisatie op weg naar bestuurlijke fusie. Je staat voor de lange termijn doelen, waarbij je gevoel voor verhoudingen je niet belemmert om zo nodig met management en medewerkers de confrontatie tegen te gaan.

Leiderschap
Je bent het boegbeeld van de organisatie en beschikt over natuurlijk leiderschap: iemand die mensen kan binden en boeien en draagvlak creëert. Een mensen-mens en bouwer. Je leiderschapsstijl is coachend en inspirerend. Daarnaast ben je scherp op integriteit van bestuur en organisatie.

Samenwerking en fusie
De gemeente Landsmeer werkt richting bestuurlijke fusie met omliggende gemeenten. Daarnaast participeert Landsmeer in de grote regionale samenwerkingsverbanden: Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio Amsterdam. Ambitieuze participatie moet worden gecombineerd met prioritering van de inzet. Je beschikt over een hoge mate van organisatiesensitiviteit en uitstekende contactuele eigenschappen en communicatievaardigheden. Je weet in te spelen op de actuele ontwikkelingen.

Profiel

Je hebt een academisch werk-, denk- en bestuurlijk-juridisch niveau verkregen door opleiding en/of werkervaring. Je hebt eerder succesvol gefunctioneerd in een (eind-)verantwoordelijke functie. Je toont leiderschap in de organisatieontwikkeling en richting de bestuurlijke fusie. Je hebt affiniteit met de politiek-bestuurlijke omgeving en medezeggenschap.

Arbeidsvoorwaarden

Het maximaal bruto maandsalaris bedraagt € 5.984,- (schaal 13) bij een 36-urige werkweek. Bij gebleken geschiktheid behoort een uitloop naar schaal 14 tot de mogelijkheden. Ons secundaire arbeidsvoorwaardenpakket bestaat onder meer uit variabele werktijden, een Individueel Keuze Budget (IKB) en een ABP pensioen. De indiensttreding is zo snel als mogelijk is waarbij een detachering tot de mogelijkheden behoort. Benoeming in de functie is vastgesteld voor een termijn van drie jaar.

Hoe kun je reageren?

Mail je brief met CV uiterlijk 19 december 2018 naar selectiecommissie@landsmeer.nl

Je kunt je brief richten aan het College van B&W, t.a.v. de selectiecommissie. Voor de kerst ontvang je een inhoudelijke reactie en hoor je of je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. Begin januari vindt de 1e gespreksronde plaats. Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van het selectieproces. Het streven is de procedure in januari af te ronden.

Vragen?

Indien je nadere informatie wenst, kun je dit vinden op onze website of opvragen via selectiecommissie@landsmeer.nl Met vragen over het sollicitatieproces, kun je bellen met Leo Booms (HR Adviseur) op (06) 4124 8145. Heb je inhoudelijke vragen over de functie, dan kun je terecht bij Anne Lize van der Stoel (waarnemend burgemeester) via alecvdstoel@me.com