Artikel Informatie voor ondernemers over de coronacrisis


Het zijn zware tijden voor veel ondernemers in Landsmeer. De maatregelen om het coronavirus terug te dringen worden in veel sectoren hard gevoeld. De gemeente wil haar ondernemers helpen waar dat kan. Er is een noodpakket voor ondernemers vanuit de rijksoverheid en de gemeente werkt aan aanvullende maatregelen.
Het kabinet heeft besloten om uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Er zijn meerdere regelingen waar je als ZZP'er of MKB'er gebruik van kunt maken. Sommige regelingen zijn al opengesteld en andere komen later.

Wij begrijpen dat veel ondernemers met vragen zitten. Als gemeente doen wij dan ook onze best om informatie zoveel mogelijk te bundelen en te actualiseren. Met het platform Startersloket bieden wij onze ondernemers een centrale plek met actuele informatie. Via de website van het Startersloket zijn zowel de gemeentelijke als landelijke regels terug te vinden. Het Startersloket zorgt ervoor dat deze pagina up-to-date blijft, zolang we met het Coronavirus kampen, https://landsmeer.startersloket.nl/kennisbank/dossier-coronavirus

Landelijke maatregelen, zie website Rijksoverheid

1. Regeling tegemoetkoming loonkosten (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, ministerie van SZW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (meer dan 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonkosten, afhankelijk van het omzetverlies).
Deze regeling kunt u aanvragen op:  https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx

2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (Gemeenten en ministerie van SZW)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om ondernemers, waaronder zzp'ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Ondernemers kunnen voor een periode van drie maanden inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud (Tozo).
Halte Werk voert namens de gemeente Landsmeer de Tozo uit. Zelfstandigen die door de uitbraak van het coronavirus en de genomen maatregelen van het kabinet hard getroffen zijn, kunnen hier terecht. U kunt Halte Werk telefonisch bereiken van ma t/m vr van 08.30 tot 17.00 uur. Bel 14 072 en kies 'Alkmaar'. Meer informatie vindt u op https://www.haltewerk.nl/footer-menu/nieuws/detail/coronavirus-extra-steun-voor-ondernemers/

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
Deze regeling kunt u aanvragen op www.belastingdienst.nl

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Deze regeling kunt u aanvragen op www.rvo.nl

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.
Deze regeling kunt u aanvragen op www.rvo.nl

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.
Deze regeling kunt u aanvragen op www.rvo.nl

7. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS-regeling ministerie van EZK)
Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Op de pagina https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. Vanaf 30 maart 2020 kunnen winkeliers ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).
Deze regeling kunt u aanvragen via www.rvo.nl

Lokale maatregelen

1. Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen (onroerende zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, BIZ-heffing, toeristenbelasting)
Belastingen Amsterdam voert de gemeentelijke belastingen uit voor gemeente Landsmeer. Ondernemers kunnen Uitstel van betaling aanvragen via Mijn Belastingen.
Deze is bereikbaar via de site www.amsterdam.nl. Onderdeel: Belastingen en Heffingen. Hiervoor moet ingelogd worden met DigiD of eHerkening.
Of: door te bellen naar Contactcentrum Amsterdam, telefoonnummer 020-255 4800.
Of: door een email te sturen naar: Belastingen@Amsterdam.nl

2. Betalingsregelingen
De gemeente kan betalingsregelingen treffen, deze worden per ondernemer bekeken.
Ondernemers kunnen een betalingsregeling aanvragen via Mijn Belastingen. Deze is bereikbaar via de site www.amsterdam.nl. Onderdeel: Belastingen en Heffingen.
Hiervoor moet ingelogd worden met DigiD of eHerkening.
Of: door te bellen naar Contactcentrum Amsterdam, telefoonnummer 020-255 4800.
Of: door een email te sturen naar: Belastingen@Amsterdam.nl

3. Geen aanmanings- en invorderingstrajecten
In overleg met Belastingen Amsterdam stuurt Landsmeer tot nader orde geen aanmaningen en dwangbevelen aan ondernemers.
Besloten is om tot 1 juli 2020 geen aanmaning of dwangbevel te verzenden. Ook zullen er geen verdere invorderingsmaatregelen (door de deurwaarder) worden getroffen.
Mochten hier toch vragen over zijn dan kan er contact worden opgenomen met het Contactcentrum Amsterdam, telefoonnummer 020-255 4800.
Of: door een email te sturen naar: Belastingen@Amsterdam.nl


4. Versnelde betaling facturen
De gemeente Landsmeer zet zich in om al haar facturen zo snel mogelijk te betalen. Hiervoor hoeft u zelf niks te doen.

Horeca (afhalen mag)

Alle eet- en drinkgelegenheden blijven voorlopig dicht. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Belangrijk is nog steeds 1,5 meter afstand houden en de voorzorg en handhaving ervan, dus ook bij bezorgen en afhalen. Laat bij afhalen niet meer dan 2 gasten binnen en laat mensen 1,5 meter afstand houden. Meer gasten kan worden gezien als samenscholen en daar kunt u een boete voor krijgen. Indien blijkt dat 2 gasten de 1,5 meter afstand niet in acht kunnen houden vanwege de grootte van wachtruimte, laat dan 1 gast toe.

Bureau Toerisme Laag Holland zet zich de komende tijd in om lokale ondernemers bij de inwoners van de regio te promoten. De pagina www.laagholland.com/lokaal is momenteel speciaal ingericht om alle (horeca en recreatief gerelateerde) initiatieven, ontstaan door de maatregelen tegen het Corona-virus) in Laag Holland te verzamelen. Ook u kunt met een speciaal aanbod uw onderneming aanmelden, kijk voor meer informatie op de website https://www.laagholland.com/lokaal

Richtlijnen verantwoord winkelen
Winkeliers zijn verplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat iedereen in hun winkel 1,5 meter afstand houdt. Dat kan bijvoorbeeld door strikt deurbeleid te hanteren en deze regels duidelijk zichtbaar op uw voordeur en in de winkel te hangen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zorgt samen met brancheorganisaties voor richtlijnen die winkels voor hun deur kunnen hangen om bezoekers en personeel hier op te wijzen.
Op de volgende website vindt u een voorbeeld van een protocol en van een poster die u voor het raam kunt hangen https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen

Markt

De markt op vrijdag gaat door. Ook hier geldt houd rekening met de richtlijnen van de rijksoverheid: houd gepaste afstand van 1,5 meter.