gemeente Landsmeer | Informatie voor ondernemers over de coronacrisis

Artikel Informatie voor ondernemers over de coronacrisis

Aanpassingen steunpakket door herstel economie

De maatschappelijke en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de economie herstelt zich. Het kabinet ziet daarin aanleiding om aanpassingen te doen in het steunpakket. Zo mogen werkgevers voor loonsubsidie NOW nog een omzetverlies tot maximaal 80 procent opgeven, verlengt het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen tot 1 oktober en wordt het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar vooralsnog niet verlengd. Meer informatie over de wijzigingen vindt u op de website van de rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/29/aanpassingen-steunpakket-door-herstel-economie

Zelf in actie komen voor definitieve eindafrekening NOW

Ondernemers die aan het begin van de coronacrisis NOW-steun (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) hebben ontvangen dreigen die eind dit jaar terug te moeten betalen. Ruim één op de drie ondernemers heeft nog geen cijfers ingediend. Wie niet bewijst, moet álles terugbetalen. Ondernemers moeten voor 31 oktober 2021 cijfers inleveren bij het UWV die laten zien dat ze recht hadden op de noodsteun. Maar veel ondernemers weten niet dat ze daarvoor zélf in actie moeten komen. Dat blijkt uit een onderzoek van de uitkeringsinstantie. Als bedrijven niet snel inzage geven in de boeken, moet de ondernemer het hele voorschot terugbetalen. Voor ondernemers die, afhankelijk van de steunronde, 100.000 euro, 125.000 euro of meer aan loonsubsidie kregen, betekent dat ze meer moeten doen om de financiële documentatie voor de aanvraag rond te krijgen. Zij hebben namelijk een accountantsverklaring nodig. Werkgevers kunnen al sinds oktober vorig jaar hun definitieve berekening aanvragen. Uiterlijk op 31 oktober 2021 moet de aanvraag bij het UWV zijn ingediend. Voor vragen kunnen ondernemers terecht bij de informatiepagina van het UWV. Daarnaast is het mogelijk om te bellen naar het UWV, telefoon NOW via
088 - 898 20 04.
https://www.uwv.nl/overuwv/oplossingen-voor-werkgevers/definitieve-berekening/index.aspx

TVL Q3 2021 opent eind augustus

Het kabinet heeft besloten de TVL ook in het 3e kwartaal van 2021 open te stellen voor ondernemingen. Ondernemers krijgen daarmee een extra steun in de rug om hun onderneming weer op te starten en nieuwe voorraad in te kopen. De voorwaarden voor TVL Q3 2021 zijn gelijk aan die voor TVL Q2 2021. Ondernemers kunnen vanaf 31 augustus de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 aanvragen. De regeling staat 8 weken open.
TVL Q3 2021 opent op 31 augustus 08:00 uur en sluit op 26 oktober om 17:00 uur. Ondernemers kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 berekende vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het minimum subsidiebedrag is € 1.500. Voor meer informatie en voorwaarden van TVL Q3 2021 kunnen ondernemers terecht op de informatiepagina van de RVO.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/q3-2021

CoronaLoket voor ondernemers

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via de website of telefonisch: 0800 2117. Het KVK CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.
 www.kvk.nl/corona

Startersloket Landsmeer

Ook in het najaar organiseert het startersloket van de gemeente weer diverse webinars. De webinars zijn gratis en niet alleen voor startende ondernemers, maar voor álle ondernemers in Landsmeer. Een overzicht van alle webinars vindt u op de website van het startersloket.
https://landsmeer.startersloket.nl/

Heeft u vragen neem dan contact op met onze adviseur economie A. Yavas-Aktas

a.yavas-aktas@landsmeer.nl of via 06-43047172.