Artikel Afval- en rioleringscampagne 2016/2017

Afvalcampagne Astrid Nienhuis ik sorteer en geef om Landsmeer

Een gemeentelijke campagne met een nieuw logo, posters, op de website, Facebook en Twitter? Jazeker! Om te zorgen voor:

  • een nog beter sorteerresultaat, zodat we alle afvalstromen zo goed mogelijk kunnen hergebruiken. Bijvoorbeeld doordat vanaf nu iedereen afval van verf-/oplosproducten wegbrengt naar de milieustraat en niet meer bij het restafval gooit.
  • een schoon riool, waarin geen vochtige doekjes zitten die tot zeer ellendige verstoppingen leiden. Waar regen- en huishoudwater gescheiden kunnen worden afgevoerd voor verwerking in de zuiverings-installatie of voor lozing op het oppervlaktewater.
  • een bijdrage aan de bewustwording van het belang van afvalsorteren. En met het doel bij te dragen aan het halen van de landelijke doelstelling: 75% afvalscheiding in 2020.

Bekende Landsmeerders

Op de posters leveren bekende Landsmeerders geheel vrijwillig een bijdrage aan deze campagne. Zij herinneren iedereen aan het 'goede gedrag'. De posters zijn gemaakt van duurzame materialen, zodat ze de komende jaren steeds opnieuw gebruikt gaan worden.

Huishoudelijk restafval? Zamel apart in en scoor!

Afvalcampagne restafval

 

Elk huishouden produceert afval. Een groot deel van dit afval kan gescheiden worden ingezameld, zowel huis-aan-huis als op de gemeentewerf. Het scheiden van afval heeft een positief effect op het milieu, aangezien hierdoor de afvalstromen zo efficiënt mogelijk kunnen worden hergebruikt of verwerkt. Hetgeen dat in de grijze container terecht komt is het huishoudelijk restafval, dit wordt niet gerecycled maar verbrand. Hierdoor gaan grondstoffen verloren. Dit is geen duurzame verwerking, daarom vragen wij u zoveel mogelijk recyclebaar afval aan te bieden voor recycling. Doe daarom net als Dean Guezen en scoor door restafval apart in te zamelen!


De inzameling
De rolcontainers kunt u op de inzameldag zelf vóór 07.30 uur (of de dag ervoor na 22.00 uur) op de aanbiedplaats klaarzetten en dient u op dezelfde dag weer weg te halen. Op deze manier wordt overlast zoveel mogelijk voorkomen.

 

De inzameling van klein huishoudelijk (grijs) en GFT-afval (groen) vindt tussen dinsdag en donderdag plaats; de grijze rolcontainer in de oneven week en de groene rolcontainer in de even week. Plastic (inclusief metaal en drankenkartons) wordt op vrijdag ingezameld en een keer in de maand wordt oud papier ingezameld.

 

Glas en textiel kunnen worden ingeleverd in bovengrondse containers die verspreid in de gemeente zijn geplaatst en het overig gescheiden afval kunt u op de werf inleveren in de daarvoor bestemde bakken.

Hondenpoep? Vermijd overlast en gebruik een scoop!

Landsmeer Schoon: hondenpoep

Hondenbezitters ruimen de poep van hun hond op. Dit geldt voor zowel de bebouwde kom als de recreatiegebieden. In de praktijk houdt helaas niet elke hondenbezitter zich hieraan. Op voetpaden en grasvelden ligt vaak hondenpoep. Met de nieuwste campagneposter van Landsmeer Schoon roept de gemeente hondenbezitters op om samen te werken aan een nette en schone gemeente. In de gemeente moeten worden honden aangelijnd, behalve bij de aangewezen losloopgebieden. In een losloopgebied kunnen honden vrij rondrennen, maar hoort de poep ook te worden opgeruimd door het baasje. Met de nieuwste campagneposter van Landsmeer Schoon roept de gemeente hondenbezitters op om samen te werken aan een nette en schone gemeente.

Met stip op 1 ergernis
Hondenpoep wordt vaak als ergernis nummer 1 genoemd. Toch is het moeilijk om het probleem de wereld uit te krijgen. Als alle hondenbezitters de schouders eronder zetten moet het toch lukken om de gemeente schoon te houden? Doe daarom net als Klaas Schaap en ruim hondenpoep op.

Verscherpte controles
Binnenkort worden verscherpte controles op het hondenbeleid uitgevoerd. Vanaf 8 mei gaan de BOA's weer op pad om extra te controleren of:
• De opruimplicht en aanlijnplicht wordt nageleefd.
• Honden niet worden uitgelaten bij speelplaatsen.

Er zal vooral gecontroleerd op locaties waarover afgelopen jaar veel hondenpoep klachten zijn gemeld.

Zwerfafval? Samen sterk voor Landsmeer Schoon

Zwerfafval

 Zwerfafval is al het afval dat op straat of in de natuur rondslingert. Het is weggegooid of achtergelaten op plekken, die daar niet voor bestemd zijn. Hoe mooi zou Landsmeer zijn zonder zwerfafval? Zwerfafval maakt een rommelige indruk, is slecht voor de gezondheid en voor het milieu. Bovendien kost het opruimen door de gemeente veel geld. Door afval niet meer op straat weg te gooien, zorgen wij samen voor een schone leefomgeving waarin iedereen zich prettig en veilig voelt en zich socialer gedraagt.

Meer bewustwording door acties
De gemeente betrekt inwoners en ondernemers graag bij meer bewustwording voor dit onderwerp. Zo worden regelmatig acties georganiseerd voor jongeren, scholen, ondernemers, winkelend publiek en ouders om zwerfafval te voorkomen.

Wijk naar wijk wandeling
Inmiddels zijn er verschillende initiatieven geweest. Zo organiseren Gerdien van den Broek en Ilka Fabian de Wijk naar Wijk wandelingen. Tijdens deze wandeling gaat een groep vrijwilligers de wijk in om het zwerfafval op te ruimen. De eerstvolgende Wijk naar Wijk wandeling vindt plaats op zaterdag 22 april 2017. Dan wordt de wijk Luijendijk aangepakt.

De start is om 10.00 uur bij de ingang van sporthal ICL aan de markt (Marktplein 11) van Landsmeer. Daar krijgt u een grijpertje, handschoenen en een vuilniszak. Om 11.30 uur wordt al het opgehaalde zwerfafval bij de sporthal ingeleverd.

Overtollige medicijnen? De apotheek en de werf nemen ze graag van u over!

Overtollige medicijnen

Iedereen weet het inmiddels: gebruikte injectienaalden en restanten geneesmiddelen horen niet bij het huisvuil. Het is belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. In de gemeente Landsmeer zamelen we restanten medicijnen daarom apart in. Om vervuiling van het milieu en het gevaar van onbedoeld innemen door kinderen te voorkomen Helaas belanden medicijnen toch nog vaak bij het restafval en veroorzaken zo onnodig vervuiling van het milieu.

Doe daarom net als Lien van Eenige en lever uw overtollige medicijnen goed verpakt, apart in bij de apotheek of bij de gemeentewerf. Dan worden ze op de juiste manier verwerkt. Zo dragen we samen bij aan het duurzaam hergebruiken van grondstoffen en dringen we vervuiling van het milieu terug.

Met deze campagne wil de gemeente Landsmeer het gesorteerd inleveren van afval stimuleren om zo de landelijke doelstelling: 75% afvalscheiding in 2020, te behalen.

Oud papier en karton? Onze verenigingen malen er wel degelijk om!

Oud papier en karton

Dit is de nieuwe poster in de campagne "Landsmeer Schoon" die de gemeente in augustus 2016 is gestart. In de gemeente Landsmeer wordt ook oud papier en karton apart ingezameld. Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan het milieu, want oud karton en oud papier kan goed worden hergebruikt. U kunt het opgespaarde papier op drie manieren inleveren:
1. Via de verenigingen AC Waterland, SC Purmerland, De Eendracht en De Fuik; Zij halen het papier op de inzameldagen bij u thuis op.
2. Door het papier in de papiercontainer van De Stap OBS, De Keern en Speeltuin Jonge Kracht te doen.
De verenigingen verkopen het ingezamelde papier en verdienen zo extra geld voor de verenigingskas.
3. Via de papierbakken op de Tormentilstraat, Burgemeester Postweg (Deen), Burgemeester Postweg/Noorderbreek en Rhijnestein/dr. M.L. Kingstraat.

Helaas komt er nog steeds veel papier terecht bij het restafval. Dit is zonde. Doe daarom net als Henk Mulder en zamel oud papier en karton apart in. Zo dragen we samen bij aan het duurzaam hergebruiken van grondstoffen. En geven we onze lokale verenigingen een financieel steuntje in de rug.

Glas in de bak: helder!

Glas in de bak: helder

In de gemeente Landsmeer zamelen we gebruikt glas apart in. Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan het milieu want glas kan goed worden hergebruikt. Toch komt er nog steeds veel glas terecht bij het restafval. Dit is zonde.
Doe daarom net als Coen Kollen en gooi glas voortaan in de glasbak. Zo dragen we samen bij aan het duurzaam hergebruiken
van grondstoff en. Met deze campagne willen we het sorteren van afval stimuleren om zo de landelijke doelstelling: 75% afvalscheiding in 2020 te behalen.

 

Olie en (frituur-)vet verversen? Terug in de fles!

Campagne frituurvet

Via deze poster (Michel en Glenn hebben hieraan hun medewerking verleend) wordt aandacht gevraagd voor het goed afvoeren van olie- en frituurvet.


Dat doe je zo:
- Laat afgewerkte frituurolie, vet of jusresten afkoelen.
- Giet olie of vloeibaar vet in een plastic fles of drankkarton, rol hard vet in een stuk keukenpapier.
- Breng het apart naar de gemeentewerf of naar de daarvoor bestemde inzamelcontainer bij de Jumbo.


Zo blijft het riool schoon en worden verstoppingen voorkomen. Dat bespaard een hoop ellende en kosten. Je merkt dat zelf direct als het om de huisaansluiting gaat. En de gemeenschap draagt de kosten als het om de gemeentelijke riolering gaat.


Er is nog een heel belangrijk winstpunt, behalve minder belasting van het milieu worden de terug gebrachte producten hergebruikt.
Olie en (frituur-)vet mogen echt niet door het toilet, de gootsteen of bij het restafval, voer het goed af!

Vuurwerk opruimen en kerstbomenverbrandingAfvalcampagne_kerstboom en vuurwerk_Gerrit Wals

 

Kerstbomen en vuurwerk ze horen bij de traditie in Nederland rond kerst en bij de jaarwisseling.

Zorgvuldigheid is geboden bij het afsteken van vuurwerk voor mens, dier en milieu! Om te zorgen dat het zo min mogelijk vervuild, is het ook zaak om het goed op te ruimen. Gebruik daarvoor de zakken die bij de verkooppunten verkrijgbaar zijn en gooi het vuurwerkafval daarna weg bij het restafval.


Zo zorgen we gezamenlijk voor een mooie overgang van 2016 naar 2017 en houden we Landsmeer schoon.

Verf- en oplosmiddelen naar de milieustraat

 Burgemeester Nienhuis (verf)

In augustus 2016 gaf Astrid Nienhuis, burgemeester, het startsein: haar verfafval gaat naar de milieustraat! Dat van u toch ook?

Verf en –oplosmiddelen verzamel je en breng je naar de milieustraat (gemeentewerf Scheepsbouwersweg), Die gaan dus niet in het riool en ook niet bij het restafval.

Plastic gescheiden inzamelen

Campagne afval en riolering (Rinus Israel)

De tweede poster kwam uit in september. Rinus Israël helpt ons om te benadrukken dat het PMD-afval gescheiden ingeleverd kan worden.

PMD (plastic- en metaalverpakkingen plus drankenkartons) sorteren in de speciale nieuwe plasticzak (oude zakken graag wel eerst opmaken). Op de afvalkalender staat het ophaalschema (nu elke twee weken). Inzamelzakken zijn te krijgen bij: Deen, Jumbo, Dorpshuis de Wije Ilp en dorpshuis De Burcht, gemeentehuis en bij de gemeentewerf. PMD-afval wordt na inzameling gescheiden en door gespecialiseerde bedrijven gerecycled. Zo worden kostbare en schaarse grondstoffen behouden en kunnen er weer nieuwe verpakkingen of producten van worden gemaakt. Van transparant plastic worden bijvoorbeeld nieuwe flessen gemaakt en plastic bakjes voor fruit en groenten, textielvezels (fleece), tapijten en vulling voor matrassen, jassen en slaapzakken. En van ondoorzichtig plastic worden opbergbakken, manden, kisten en rekken, bidons, leidingen, kabelgoten en buizen. Op www.afscheidingswijzer.nl staat precies wat waarbij mag, zodat je goed voorsorteert!

Geen doekjes in het toilet

Campagne afval en riolering (loodgieter LM)

De derde poster (vanaf oktober) gaat over dat doekjes in de prullenbak horen en niet in het riool! Patrick Pigge heeft hieraan zijn medewerking verleend.

Wist u het? Vochtige doekjes zijn restafval en moeten in de prullenbak en zeker niet het toilet! Dit in tegenstelling tot wat fabrikanten dikwijls beweren. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat het riool goed blijft doorstromen en niet verstopt raakt. Met de derde poster die nu is gelanceerd in de reeks van de afval- en rioleringscampagne wordt hieraan aandacht besteed.


Riolering is een waardevol systeem dat de gemeente onderhoudt in de openbare ruimte en dat meestal redelijk onzichtbaar functioneert. Helaas gebeurt het nog dat er doekjes, maandverband en andere vezels in de rioolpompen van de gemalen terecht komen. Deze raken daardoor verstopt en lopen vast. Een rioolpomp in een gemaal is bedoeld voor het verpompen van sanitair- en toiletwater met normaal toiletpapier (van de bekende toiletrol) en niet voor iets anders.

Herfstbladeren

Afvalcampagne_herfstbladeren Nico van Baarsen

Nu - midden in de herfst - met de daarbij behorende schoonheid en bladval, toont de afval- en rioleringscampagne het voorbeeld van bladvegen. Bladeren die via de GFT-bak worden afgevoerd, net als al uw andere groente-, fruit- en tuinafval! ! Op weg om compost te worden en nieuwe grondstof. Op de poster wethouder Nico van Baarsen, wethouder duurzaamheid.

 

   

Herkenbaar logo

Afvalcampagne Landsmeer logo

Voor de campagne is een nieuw herkenbaar logo ontwikkeld. Het symboliseert de diverse afvalstromen waarmee u te maken heeft.

Samen met de gemeente kunt u zorgen dat we de afvalstromen zo goed en milieuvriendelijk mogelijk afvoeren. Zowel de afvalstroom, waar twee gescheiden rioleringssystemen schoon gehouden moeten worden: het ene voor afvalwater en het andere voor regenwater. Verstoppingen worden voorkomt u door te zorgen dat er alleen producten doorgespoeld worden die er in mogen en geen vochtige doekjes, verf oplosmiddelen en –restanten etc.
En voor 'bovengronds' afval zijn er natuurlijk veel afval sorteer routes: GFT (groente- fruit en tuinafval in de groenbak); PMD (plastic, metaal (blik) en drinkpakken in de plasticzak); Oud papier en karton naar de papiercontainer of langs de weg op de vereniging ophaaldagen; Textiel naar de tweede hands, boedel of textielbak, etc. en verfresten naar de gemeentewerf als klein chemisch afval.

Film
Klik
hier voor een flimpje dat de LOL maakte tijdens de fotografie van de campagne, Nico van Baarsen (wethouder) licht e.e.a. toe. U kunt dit filmpje alleen zien via Vimeo.