Nieuwsbericht Het mantelzorgcompliment

Gepubliceerd op: 30 oktober 2018 09:40

In Nederland zijn er meer dan 4 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Dit combineren ze vaak met een betaalde baan en tal van andere taken. Zij vinden de zorg die zij verlenen vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Als blijk van waardering schenkt de gemeente Landsmeer mantelzorgers een cadeaubon, het zogenaamde mantelzorgcompliment. De mantelzorgers, die geregistreerd staan bij de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) en waarvan de verzorgende in Landsmeer woont, ontvangen het compliment automatisch.

De SMD organiseert de mantelzorgondersteuning in Landsmeer in opdracht van de gemeente. Staat u niet geregistreerd bij de SMD en wilt u wel graag voor uzelf of voor uw mantelzorger een compliment aanvragen? Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

Aan welke voorwaarden moet ik als mantelzorger voldoen om in aanmerking te komen voor het compliment?
- U bent mantelzorger: u zorgt voor een naaste en deze zorg vloeit voort uit de persoonlijke band met deze naaste. Het gaat om niet alledaagse zorg en u geeft de zorg niet vanuit een hulpverlenend beroep of als vrijwilligerswerk.
- U verleent deze zorg intensief en langdurig.
- De mantelzorgontvanger woont in de gemeente Landsmeer.

- Per mantelzorger kan 1 compliment aangevraagd worden.

Vanaf en tot wanneer kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
Vanaf 1 november 2018 tot 1 januari 2019. De complimenten worden in het begin van 2019 verstuurd.
Ongetitelde afbeelding, 30-10-2018 09:43:36

Hoe en waar kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt dit formulier downloaden (en daarna zelf uitprinten) via de website van de gemeente Landsmeer (www.landsmeer.nl) of de SMD (www.smdzw.nl). Het ingevulde formulier kunt u per mail naar w.sas@smdzw.nl sturen of per post retourneren aan:

SMD ZW, t.a.v.: W. Sas, mantelzorgconsulent Landsmeer
Antwoordnummer 197 (een postzegel plakken is niet nodig)
1440 VB PURMEREND

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
De mantelzorgconsulent ontvangt uw aanvraag en toetst steekproefsgewijs of de aanvraag terecht is gedaan. Hiervoor belt de consulent u op. De gemeente ontvangt en controleert de lijst met de noodzakelijke persoonlijke gegevens.

Bij wie kan ik terecht voor hulp bij het invullen van het formulier of vragen over mantelzorg(ondersteuning)?
Bij mantelzorgconsulent Wendy Sas, tel. 075-206 00 11 of mail: w.sas@smdzw.nl. U bent ook welkom op het mantelzorg inloopspreekuur op de eerste woensdag van de maand van 12:30-16:30 uur in het Middelpunt.

Bijeenkomst Platform Toerisme Landsmeer

Het toerisme in de regio neemt toe en natuurlijk wilt u daar uw voordeel mee doen, maar weten bezoekers u te vinden?

Kom naar de bijeenkomst van het Platform Toerisme, Welcome in Landsmeer, Amsterdam countryside op woensdag 7 november met het thema marketing en promotie. Onze gastspreker is Mardiek Voorneveld, directeur van Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH), promotieorganisatie in Laag Holland. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van toerisme.

De bijeenkomst wordt dit keer speciaal voor horecaondernemers in de middag georganiseerd, zodat er zoveel mogelijk ondernemers binnen de sector toerisme aanwezig kunnen zijn.

Programma:

14:30 uur           Inloop

15:00 uur           Welkomstwoord

15:05 uur           Voorstelronde

15:15 uur           Gastspreker Mardiek Voorneveld (directeur BTLH)

16:00 uur           Vragen en opmerkingen

16:30 uur           Borrel

17:00 uur           Einde bijeenkomst

Datum:              7 november

Tijd:                    15.00 – 17.00 uur

Locatie:              Restaurant Juffrouw Tok Tok

Zuideinde 48,

1121 CM Landsmeer

Aanmelden kan door een mail te sturen naar a.yavas-aktas@landsmeer.nl

Namens het Platform Toerisme Welcome in Landsmeer, Amsterdam countryside zien wij u graag op 7 november!

[invoegen plaatje Vaarexcursie]

Week van de Pleegzorg:

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober t/m 7 november 2018. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Het doel is om 3.500 nieuwe pleegouders te werven.

Pleegouders gezocht in Landsmeer!

Met de jaarlijkse landelijke actieweek vraagt ook Spirit pleegzorg aandacht voor het belang van pleegzorg. Pleegouders zijn heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. Ook in Landsmeer zoeken we pleegouders!

Pleegouders zijn van onschatbare waarde
Soms kan een kind (tijdelijk) niet thuis wonen. De ouders kunnen om verschillende redenen niet voor hun kind zorgen. Pleegouders vangen kinderen voor korte of langere tijd op. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: weekendpleegzorg, crisispleegzorg, kortdurende of langdurige pleegzorg.

Bij weekendpleegzorg vangt u bijvoorbeeld om de week een kind op. Door de rust die ontstaat kan het kind toch thuis blijven wonen.

Iedereen kan pleegouder worden
Alleenstaanden, echtparen, homo of hetero, samenwonenden met of zonder kinderen, jong of al op leeftijd: in principe kan iedereen pleegouder worden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat u minimaal 21 jaar bent, een pleegkind een stabiele en veilige leefsituatie kunt bieden en een 'verklaring van geen bezwaar' van de Raad voor de Kinderbescherming krijgt.

Pleegouder iets voor u?

Op de campagnesite https://pleegzorg.nl/week-van-de-pleegzorg/ en www.spirit.nl/pleegouders leest u alles over pleegzorg. Via deze site kunt u ook een informatiepakket aanvragen of u  aanmelden voor een informatiebijeenkomst. Ook staan er korte portretten van pleegouders in verschillende leeftijden die verschillende vormen van pleegzorg bieden. Zo ook Martin en Noortje uit Landsmeer.Zij zijn al meer dan 15 jaar pleegouder en vertellen over hun beweegredenen en pleegzorg hun leven heeft verrijkt.

Meer weten? Neem een kijkje op www.spirit.nl/pleegouders of bel met Spirit: 020 – 5400 440. Ook in november 2018 organiseert Spirit weer informatiebijeenkomsten. Zowel overdag als 's avonds. Deze zijn geheel vrijblijvend te bezoeken!