Artikel Electrische laadplaats Gerbrand Katstraat ter hoogte van de kruising met de Purmerlanderrijweg