Artikel INTREKKING EN AFWIJZING ELECTRISCHE LAADPLAATS

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten het verkeersbesluit van 29 oktober 2019 (VB2019-021) in te trekken en de aanvraag voor een electrische laadplaats ter hoogte van de Lisstraat 35 af te wijzen.