Artikel Kennisgeving afwijking bestemmingsplan Van Beekstraat 252

kennisgeving
ontwerpbesluit
verklaring van geen bedenkingen
aanvraag formulier
publiceerbare aanvraag
ruimtelijke onderbouwing
verkennend bodemonderzoek
visualisatie 01
visualisatie 02
toetsing bouwbesluit
locatie
bestaande toestand
slooptekening
tekening begane grond
tekening eerste verdieping
tekening tweede verdieping
doorsnede 01
doorsnede 02
gevel 01
gevel 02
details
kleur- en materiaalstaat
bruto-vloeroppervlak/bruto-inhoud