gemeente Landsmeer | Noordeinde 131 afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) OV2023078 (NL.IMRO.0415.PB0524003009-0401)

Artikel Noordeinde 131 afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) OV2023078 (NL.IMRO.0415.PB0524003009-0401)