Artikel Ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijfspand op perceel Scheepsbouwersweg 3 in Landsmeer