Artikel Ontwerpbesluit bouw horecapaviljoen op het water van de Kerkebreek (OV2018027)