Artikel Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van het oprichten van een opslagloods op perceel Den Ilp 202 in Den Ilp