Artikel Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ten behoeve van het uitbreiden van een bedrijfspand aan de Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer