Nieuws

Activiteiten Dienstencentrum januari

Ook in januari organiseert het Dienstencentrum weer diverse activiteiten.

17 januari 2019 15:20

Verwijderen boot

In de sloot aan de Roopkoper ter hoogte van nummer 30 ligt een boot gezonken. Dit is in strijd met artikel 2:10, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2017.

16 januari 2019 14:00

Landsmeer op weg naar dementie-vriendelijke gemeente

Op donderdag 17 januari organiseert het Dienstencentrum een informatiebijeenkomst over dementie.

16 januari 2019 13:50

Gemeente Landsmeer hijst regenboogvlag

Het college van B&W van de gemeente Landsmeer heeft op 8 januari 2019 de regenboogvlag gehesen voor het gemeentehuis als steunbetuiging voor de LHBT-gemeenschap.

08 januari 2019 15:30

Nieuwjaarstoespraak Landsmeer burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel, 7 januari 2019.

Dames en heren, inwoners, ondernemers, gasten: waar u ook vandaan komt: hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie, u aangeboden door het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur wil u via deze nieuwjaarsreceptie laten weten dat wij graag uw gastheer en gastvrouw zijn en dat wij uw betrokkenheid bij de gemeenschap in de kernen van Landsmeer zeer op prijs stellen. In deze gemeente kennen we een keur aan vrijwilligers op allerlei vlakken, zoals de Sinterklaasintochten, de EHBO-vereniging, sportclubs, het Repair Café, de dorpshuizen, mantelzorgers, muziekgezelschappen enz. enz. Wat heerlijk dat u en zij zich op al deze terreinen inzetten voor een sterk, sociaal en levendig Landsmeer. College en raad zijn u en andere vrijwilligers zeer erkentelijk.

08 januari 2019 15:20