Nieuws

Werkzaamheden herbestrating Gorteslootbuurt

De komende maanden wordt de bestrating vervangen in de Gorteslootbuurt. De werkzaamheden zijn gestart op de Violierweg. Tijdens de werkzaamheden wordt ook het groen gerenoveerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de destijds gemaakte afspraken tijdens de bewonersavonden.

05 november 2019 09:50

Vrijwilligers in het zonnetje 2019

Vindt u ook dat vrijwilligerswerk ieders waardering verdient? Dan vragen wij u één van uw vrijwilligers voor te dragen voor een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 6 december 2019, van 16.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Landsmeer.

01 november 2019 10:35