Nieuws

Avondklok gaat zaterdag 23 januari in

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een avondklok, die ingaat op zaterdag 23 januari. De avondklok geldt van 21.00 tot 04.30 uur duurt tot en met dinsdag 9 februari. Met de avondklok en de andere nieuwe regels wil het kabinet de verspreiding van het coronavirus verder terugdringen, ook vanwege de nieuwe varianten van het virus.

22 januari 2021 14:35

Nieuwe aanvragen ontheffing inrijverbod niet meer gratis

Vanaf 1 januari 2021 zijn de kosteloze ontheffingen komen te vervallen. Dit betekent dat inwoners en bedrijven in de gemeente Landsmeer en mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner moeten betalen voor een nieuwe aanvraag van een ontheffing inrijverbod. De kosten bedragen € 10,- per aanvraag. Let op, bestaande heffingen blijven intact hiervoor hoeft niet betaald te worden.

20 januari 2021 15:20

"Ook tijdens de lockdown kunt u veilig een Wmo-melding doen"

Arjan Bos is zorgregisseur Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hij is in dienst van de gemeente Landsmeer. Normaal gesproken werkt hij vanuit het Middelpunt, maar nu tijdens de lockdown vanuit huis. Samen met zijn collega's behandelt hij de Wmo-meldingen die inwoners doen, zoals hulp bij het huishouden of de aanvraag van een scootmobiel. Samen met de inwoner zoekt hij naar een oplossing voor de hulpvraag. Wij stelden Arjan een paar vragen.

13 januari 2021 15:35

Contact en hulp tijdens corona

Juist tijdens de coronacrisis is het goed om te weten dat u niet eenzaam hoeft te zijn en dat u (telefonisch) hulp kunt vragen. We willen u graag attenderen op een aantal voorzieningen en instellingen in Landsmeer die kunnen helpen.

06 januari 2021 14:25

Nieuwe openingstijden gemeentehuis vanaf januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 hanteert de gemeente Landsmeer nieuwe openingstijden voor het gemeentehuis. De belangrijkste wijziging is dat de woensdagochtend openstelling van 07.30 – 09.00 uur komt te vervallen. Daarnaast werkt de gemeente volledig op afspraak. Als de coronapandemie voorbij is, zal de donderdagavond weer vrije inloop worden.

03 januari 2021 17:00