gemeente Landsmeer | Damoclesbeleid

Nieuwsbericht Damoclesbeleid

Gepubliceerd op: 06 november 2018 12:55

De burgemeester van Landsmeer heeft, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuurswet (Awb) juncto artikel 13 b van de Opiumwet op 24 oktober 2018 het Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2018 vastgesteld.

In het Damoclesbeleid staat beschreven onder welke omstandigheden en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de bestuurlijke dwangmiddelen bij drugshandel. De bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang geldt zowel voor publieke lokalen, zoals winkels en cafés, als voor lokalen die niet voor publiek toegankelijk zijn, zoals loodsen, bedrijfsruimten en woningen.

Inzage:  het Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2018 ligt vanaf 6 november 2018 zes weken ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren en hier op deze website.