Nieuwsbericht Gemeentelijke heffingen en belastingen 2017

Gepubliceerd op: 09 januari 2017 14:35

De gemeenteraad heeft de gemeentelijke tarieven voor 2017 volgt vastgesteld.

Onroerende zaakbelasting

Woningen
eigenaar 0,11128% in percentage van de WOZ-waarde

Niet-woningen
eigenaar 0,25749% in percentage van de WOZ-waarde
gebruiker 0,22073% in percentage van de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing

Voor huishoudens op 1 januari 2017 gebruikt door:

1 persoon                                                            € 216,95

2 personen                                                          € 253,40

3 of meer personen                                             € 289,25

Rioolheffing

Het tarief per aansluiting is                                  € 218,20

Liggelden

Tarieven per strekkende meter voor een jaar          € 30,05

Toeristenbelasting

3% van de vergoeding die terzake van het verblijf met overnachten in rekening wordt gebracht.