gemeente Landsmeer | Havenzathe werkcafé 19 juni 2019

Nieuwsbericht Havenzathe werkcafé 19 juni 2019

Gepubliceerd op: 11 juni 2019 09:05

Op 19 juni 2019 vindt het eerste Havenzathe werkcafé plaats. Tijdens het werkcafé gaan ruim 60 bewoners van de wijk met elkaar en enkele experts aan de slag om de eerder benoemde thema's verder uit te werken en te bekijken wat mogelijk is van alle wensen die tot nu toe naar voren zijn gekomen.

6 thema's
Er zijn 6 thema's benoemd. Deze thema's zijn tijdens de eerste bewonersavond op 20 mei 2019 en via BUURbook besproken. De thema's zijn:
1. water en groen (inclusief klimaatadaptatie en bijen)
2. parkeren en verkeer (inclusief nieuwe fietsroutes en verharding)
3. energietransitie (isolatie, van 't gas af, alternatieve energiebronnen)
4. afvalinzameling (minicontainers, plastic, afvalscheiding, compost)
5. sociaal en veiligheid (spelen, bankjes, ontmoeting, verlichting en hangjeugd)
6. buurteconomie (collectief woningonderhoud en grasdaken inkopen en deelauto's organiseren)

Doe mee op BUURbook
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in op BUURbook via havenzathe.BUURbook.nl/inschrijven of download de app en kies voor Havenzathe als uw wijk. Via BUURbook delen wij en uw medebewoners alle informatie en ideeën.

Heeft u geen internet en u wilt toch graag op de hoogte blijven? Dan u kunt op afspraak terecht bij WonenPlus (gevestigd in het Dienstencentrum Landsmeer). Zij helpen u bij het aanmelden voor het werkcafé én bij het plaatsen van een bericht of reactie op BUURbook.