Nieuwsbericht Mantelzorgcompliment en dag van de mantelzorg in Landsmeer

Gepubliceerd op: 11 oktober 2017 11:00

De gemeente Landsmeer en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) heten u op vrijdag 10 november 2017 van harte welkom tussen 12.00-15.00 uur op de dag van de mantelzorg in Landsmeer. Vanaf 11.30 uur gaan de deuren open van het Dienstencentrum, Dr. M.L. Kingstraat 2b, Landsmeer. Het hele jaar staat u klaar voor een naaste, deze dag wordt u zelf in het zonnetje gezet. Om 12.00 uur heten wij u welkom met koffie en iets lekkers. Daarna volgt een gezamenlijke broodjes lunch. Na de lunch is een ontspannende tekenworkshop georganiseerd. Deze dag, inclusief lunch, wordt aangeboden door de gemeente Landsmeer.

Mantelzorg

Aanmelden voor de dag van de mantelzorg:
Iedereen die mantelzorger is, kan zich aanmelden. Dit kan via de SMD, telefoon 0299-439 279. Dit kan tot en met woensdag 8 november 2017.

Mantelzorgcompliment
Daarnaast wil de gemeente een cadeaubon schenken aan de mantelzorgers als blijk van waardering, het zogenaamde mantelzorgcompliment. Hieronder leest u hoe u een mantelzorgcompliment kunt aanvragen.

Wanneer ben ik mantelzorger?
Als u langdurig niet alledaagse zorg verleent aan een naaste, bijvoorbeeld een kennis, vriend of familielid. Als u de zorg verleent in het kader van een hulpverlenend beroep of vrijwilligerswerk bent u geen mantelzorger.

Aan welke voorwaarden moet ik als mantelzorger voldoen om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment?
- U bent mantelzorger: u zorgt voor een naaste en deze zorg vloeit voort uit de persoonlijke band met deze naaste, het gaat om niet alledaagse zorg en u geeft de zorg niet in het kader van een hulpverlenend beroep of als vrijwilligerswerk.
- U verleent deze zorg meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.
- De mantelzorgontvanger woont in de gemeente Landsmeer.

Vanaf en tot wanneer kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
Vanaf 1 november 2017 tot 1 januari 2018.

Hoe en waar kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt het aanvraagformulier mantelzorgcompliment aanvragen bij de SMD. Ook kunt u dit formulier invullen en uitprinten of de via de website van SMD (www.smdzw.nl)

Het ingevulde formulier kunt u per mail naar w.sas@smdzw.nl sturen of per post retourneren aan:
SMD
T.a.v.: W. Sas, mantelzorgconsulent Landsmeer
Antwoordnummer 197 (een postzegel plakken is niet nodig)
1440 VB PURMEREND

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
De mantelzorgconsulent ontvangt uw aanvraag en toetst steekproefsgewijs of de aanvraag terecht is gedaan. De gemeente ontvangt een lijst met de noodzakelijke gegevens en verstuurt de cadeaubonnen. Ook ontvangt de gemeente informatie over het soort mantelzorg, waar behoefte aan is en dergelijke.

Bij wie kan ik terecht voor hulp bij het invullen van het formulier of vragen over mantelzorg(ondersteuning)?
Bij mantelzorgconsulent Wendy Sas, tel. 0299-439279 of mail: w.sas@smdzw.nl. U bent ook welkom op het mantelzorg inloopspreekuur op de eerste woensdag van de maand van 12:30-16:30 uur in het Middelpunt (1 november of 6 december).