Nieuwsbericht Mantelzorgers in het zonnetje, vrijdag 11 november

Gepubliceerd op: 31 oktober 2016 10:00

Vrijdag 11 november Dag van de Mantelzorg

Landsmeer wil de mantelzorgers in onze gemeente ook dit jaar extra bedanken voor hun inzet. Op vrijdag 11 november 2016 organiseert de SMD in samenwerking met de gemeente Landsmeer de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag zetten we iedereen die langdurig en intensief mantelzorg geeft aan een naaste extra in het zonnetje. Dat doen we met een speciale bijeenkomst op 11 november van 13.00 – 16.00 uur in het dorpshuis van Landsmeer aan de Calkoenstraat 27. Deze dag wordt u aangeboden door de gemeente Landsmeer en de toegang is gratis. Inloop vanaf 12.45 uur.

Programma

Om 13.00 uur heten we u van harte welkom in het dorpshuis met koffie en iets lekkers. Daarna kunt u kijken naar de theatervoorstelling 'Van latere zorg'. Na afloop praten we na met een hapje en een drankje. Het thema van dit jaar is: "Mantelzorg doe je samen!".

Aanmelden

Iedereen die mantelzorger is, kan zich aanmelden. Dit kan via de SMD, telefoon 0299 439 279. Mailen kan ook naar mantelzorgconsulent Petra Viereck; via p.viereck@smdzw.nl

Mantelzorgcompliment

De gemeente wil als blijk van waardering mantelzorgers ook een compliment geven in de vorm van een cadeaubon. Bent u zelf mantelzorger of kent u iemand die dit compliment verdient, vraag dan het mantelzorgcompliment aan. Dat kan vanaf 1 november 2016 tot 1 januari 2017.

U dient wel aan de hieronder vermelde voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment.

Voorwaarden

U bent mantelzorger: U verleent langdurig niet alledaagse zorg verleent aan een naaste, bijvoorbeeld een kennis, vriend of familielid. Het gaat om niet alledaagse zorg en u geeft de zorg niet in het kader van een hulpverlenend beroep of als vrijwilligerswerk. U verleent deze zorg meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden. De mantelzorgontvanger woont in de gemeente Landsmeer.

Aanvragen

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door het daarvoor bestemde formulier in te vullen. Kijk voor meer informatie en het downloaden van het formulier op middelpuntlandsmeer.nl/mantelzorg_en_vrijwilligers. U kunt het formulier ook telefonisch bij de SMD (0299-439279) aanvragen.

Mantelzorg bedankje