gemeente Landsmeer | Masterplan openbare ruimte Havenzathe is klaar

Nieuwsbericht Masterplan openbare ruimte Havenzathe is klaar

Gepubliceerd op: 13 juli 2020 09:45

Op dinsdag 7 juli jl. is het masterplan Havenzathe door het college van Landsmeer vastgesteld. Gemeente en bewoners van Havenzathe hebben hierin de hoofdlijnen van de plannen voor de openbare ruimte van de buurt vastgelegd. Het is het resultaat van drie bijeenkomsten, op BUURbook en tijdens een online slotbijeenkomst.

Omdat de riolering na 50 jaar vervangen wordt en er een periode overlast zal zijn wegens graafwerk, is dit aangegrepen om na te denken over de herinrichting van de buurt. In het kader van het collegeprogramma 2018-2022 Handen uit de mouwen, waarin 'het werken vanuit een brede blik' centraal staat, is er voor gekozen om samen met de bewoners antwoord te geven op vragen als: hoe gaan we de openbare ruimte herinrichten? Zijn er nog genoeg parkeerplaatsen? Kan de wijk aantrekkelijker worden gemaakt? Wat betekent de huidige energietransitie voor de woningen? Hoe willen we met elkaar samenleven?

In principe mochten de inwoners van Havenzathe inhoudelijk onderling bepalen hoe hun wijk er uit komt te zien. De gemeente faciliteerde het proces, bewaakte haar randvoorwaarden (budgettair, juridisch en technisch) en modereerde de dialoog waar nodig. Er is als het ware een ronde tafel gecreëerd voor alle gesprekspartners waarvan de gemeente er één was. Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren is door de gemeente besloten tot volledige transparantie gedurende het proces: de bewoners en de gemeente zijn vanaf het begin met elkaar aan tafel gegaan zodat de dialoog kon worden gevoerd en er tijdens de eerste bijeenkomst al zoveel mogelijk gevoeligheden boven tafel konden komen.

Als uitkomst van deze bijeenkomsten is het Masterplan Havenzathe opgesteld. Het masterplan is een 'plan op hoofdlijnen' voor de hoofdstructuur van Havenzathe: de belangrijkste routes en groenelementen. Tevens worden inrichtingsprincipes voor de langs de hoofdplanstructuur gelegen buurtjes vastgesteld. Elke verdere uitwerking zal worden getoetst aan dit masterplan.

Om Havenzathe klaar te maken voor de toekomst start na de zomer de tweede ronde co-creatie op straatniveau (Stoutenburg). Eind van dit jaar gaat dan de eerste schop in de grond. In het voorjaar van 2021 wordt gestart met de tweede ronde co-creatie voor de volgende fase, waarna na de zomer van 2021 de uitvoering begint.

Materplan Havezathe