Nieuwsbericht Mogelijk verkeershinder wegens baggerwerkzaamheden wegsloten in februari/maart

Gepubliceerd op: 30 januari 2017 12:05

Baggerwerkzaamheden

Vanaf medio februari gaat baggerbedrijf West-Friesland in opdracht van de gemeente Landsmeer diverse waterpartijen verspreid binnen de gemeente Landsmeer uitbaggeren. Naar verwachting duren de werkzaamheden circa 1 maand. Tijdens de uitvoering van het project worden onder andere de wegsloten langs het "Noordeinde"/"Zuideinde" en de "Van Beekstraat" gebaggerd. Om dit werk uit te kunnen voeren, staat een kraan van de aannemer op een gedeelte van de weg. Dit veroorzaakt mogelijk verkeershinder. Met verkeersvoorzieningen wordt geregeld dat een ieder veilig kan passeren. Met de aannemer is afgesproken dat er tijdens de spitstijden tussen 07:00 uur - 09:00 uur en 15:30 uur - 17:00 uur niet gewerkt wordt op het Zuideinde en Noordeinde. Een totaaloverzicht van alle te baggeren sloten vindt u op www.landsmeer.nl/wonen,_werken_en_leven/projecten/baggerwerken_2017/

Meer informatie en vragen

Tijdens de werkzaamheden informeren wij u via de gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen over de actuele situatie. Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de toezichthouder voor de gemeente Landsmeer, de heer J. van Paridon, tel. 06-29530754