Nieuwsbericht Munckhof Taxi neemt dienstverlening ETS over

Gepubliceerd op: 10 februari 2016 15:15

Vervoerder Munckhof Taxi neemt de dienstverlening van ETS over in de regio Waterland. De Waterlandse gemeenten hebben daar na onderling overleg mee ingestemd. Dit betekent dat de diensten van ETS op de gebruikelijke manier door kunnen gaan. Bij Munckhof zijn ongeveer 1.000 werknemers in dienst. ETS is 1 februari failliet verklaard en verzorgt het Aanvullend Openbaar Vervoer en Leerlingenvervoer voor Waterlandse gemeenten, waaronder Landsmeer.

Op 1 februari heeft de rechtbank het faillissement van ETS Taxi & Zorgvervoer B.V. en ETS Taxi Services B.V. uitgesproken. Curatoren hebben sindsdien de mogelijkheden van een doorstart onderzocht. Wethouder Richard Quakernaat is blij dat er een doorstart komt: 'Het gaat hier namelijk om een kwetsbare groep: mensen met een beperking, ouderen en kinderen. Voor ons is belangrijk dat zij zo min mogelijk hinder ondervinden van deze situatie.'.
Munckhof neemt de lopende verplichtingen over en zodoende is de continuïteit gegarandeerd.

Geen gevolgen voor dienstverlening
De diensten van ETS gaan door op de gebruikelijke manier. Cliënten krijgen van Munckhof Taxi per brief meer informatie.

Meer informatie
Klanten kunnen bij ETS terecht voor meer informatie, via de gebruikelijke telefoonnummers.