Nieuwsbericht Subsidieaanvraag 2017

Gepubliceerd op: 01 augustus 2016 13:10

Instellingen die in aanmerking willen komen voor een subsidie in 2017 op grond van de Algemene subsidieverordening Landsmeer 2016 kunnen hiervoor tot 1 september 2016 een aanvraag bij de gemeente indienen.

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de instelling hiervoor gebruik maakt van het daarvoor bestemde subsidieaanvraagformulier. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens moeten worden meegestuurd voor de beoordeling van het recht op subsidie. Instellingen of verenigingen kunnen voor diverse activiteiten subsidie aanvragen. Er zijn drie verschillende soorten subsidie.

Klik hier voor meer informatie.